VLČKOVÁ, Kateřina and Karolína PEŠKOVÁ. Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku (Research on foreign language learning strategies and achievement: Analysis of strategy cluster and sequences of 9th grade students). In Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku
Name (in English) Research on foreign language learning strategies and achievement: Analysis of strategy cluster and sequences of 9th grade students
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karolína PEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita), 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00074086
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) design výzkumu; strategie učení; angličtina; výsledky vzdělávání; MAXQDA; Statistica; analýza dat
Keywords in English research design; learner strategies; English; achievement; MAXQDA; Statistica; data analysis
Changed by Changed by: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Changed: 21. 11. 2014 13:09.
Abstract
Přednáška prezentovala projekt GAČR Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií. Zaměřovala se na koncept strategií, teoretická východiska, výzkumnou otázku, design výzkumu, techniky sběru dat a jejich adaptaci, kvalitativní a kvantitativní metody analýzy dat v MAXQDA a Statistice.
Abstract (in English)
The lecture presented the project GA CR Foreign language learning strategies and achievement: Analysis of strategy clusters and sequences. It focused on the concept of learner strategy, theoretical background, research question, research design, data collection techniques and their adaptation, and qualitative and quantitative data analysis methods in softwares MAXQDA and Statistica.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf   File version Vlčková, K. 13. 11. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 13. 11. 2014 00:11, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
974,8 KB
Hash md5
eda3116ffa193eb0afcab254aaa47bc1
Uploaded/Created
Thu 13. 11. 2014 00:11

VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
12,9 KB
Hash md5
c71ca1c695263a7703d8a0c65bb67f57
Uploaded/Created
Thu 13. 11. 2014 00:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12. 8. 2022 16:19