DVOŘÁK, Pavel, Martina MRKVIČKOVÁ, Vojtěch PROCHÁZKA and Jan VORÁČ. LASER INDUCED FLUORESCENCE OF ATOMIC OXYGEN AND HYDROXYL RADICALS IN DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE. In HAKONE XIV - Book of Contributions. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name LASER INDUCED FLUORESCENCE OF ATOMIC OXYGEN AND HYDROXYL RADICALS IN DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE
Name in Czech Laserem indukovaná fluorescence atomárního kyslíku a hydroxylových radikálů v dielektrických bariérových výbojích
Authors DVOŘÁK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martina MRKVIČKOVÁ (203 Czech Republic), Vojtěch PROCHÁZKA (203 Czech Republic) and Jan VORÁČ (203 Czech Republic).
Edition HAKONE XIV - Book of Contributions, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/14:00074091
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) laserem indukovaná fluorescence; plazma; atmosférické výboje; OH; atomární kyslík
Keywords in English laser induced fluorescence; plasma; atmospheric discharges; OH; atomic oxygen
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 28. 4. 2015 09:02.
Abstract
Atomic oxygen and hydroxyl (OH) radicals were detected in a volume dielectric barrier discharge by laser induced fluorescence. The discharge was ignited in a mixture of argon, hydrogen and oxygen in a plasma reactor that is usually used for decomposition of hydride compounds for analytic purposes. The concentration of atomic oxygen radicals was shown to be constant during the whole 42 us period of the discharge. With the exception of high oxygen flow rates, high concentrations of both O and OH radicals was found only in a small (few millimeters long) area close to the inlet of gases.
Abstract (in Czech)
Radikály O (atomární kyslík) a OH (hydroxyl) byly měřeny laserem indukovanou fluorescencí v objemovém dielektrickém bariérovém výboji ve směsi argonu, vodíku a kyslíku.
Links
ED2.1.00/03.0086, research and development projectName: Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
GA13-24635S, research and development projectName: Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:57