Informační systém MU
ŠEFERIS, Vaidas. „Žiemos rúpesčiu" pradžia kaip Metu struktúros kodas („The cares of Winter” as the structural code of „The Seasons“ by Donelaitis). Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2014, Neuveden, No 37, p. 192-233. ISSN 1822-3656.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Žiemos rúpesčiu" pradžia kaip Metu struktúros kodas
Name in Czech „Zimní starosti“ jako strukturní kód „Ročních dob“ Donelaitise
Name (in English) „The cares of Winter” as the structural code of „The Seasons“ by Donelaitis
Authors ŠEFERIS, Vaidas (440 Lithuania, guarantor, belonging to the institution).
Edition Senoji Lietuvos literatura, Vilnius (Litva), 2014, 1822-3656.
Other information
Original language Lithuanian
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077313
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Litva; litevská literatura; literatura; stará literatura; stará litevská literatura; dějiny Litvy; dějiny literatury; Donelaitis; Donalitius; Metai; Roční doby; Malá Litva; baltistika; baltské jazyky; litevština; Prusko
Keywords in English Lithuania; Lithuania Minor; Prussia; Donelaitis; Donalitius; The Seasons; literature; history of literature; old literature; old Lithuanian literature; Baltics; Lithuanian; Baltic languages
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil., učo 81318. Changed: 6/8/2015 10:23.
Abstract
„Žiemos rúpesčiu“ mikrokompoziciné analizé atskleidžia svarbius Donelaičio poetikos bruožus. Metu poetinio pasaulio gelminei struktúrai búdingi sisteminiai tvarkos ir simetrijos aspektai: kiekvienas Metuose vaizduojamas reiškinys turi savo antipodą, o teksto sintagminéje plotméje stebime ju raiškos kontrastini žaisma. Antrasis Metu sintagminio komponavimo principas – tai šnekamajam tekstui búdingas asociatyvinis junglumas. Analizé taip pat išryškina sisteminius teksto rišlumo skirtumus sintagminéje ir paradigminéje plotméje. Svarbús yra ir struktúrinés teksto simetrijos „sutrikimai“, leidžiantys ivesti nauja Metu personažu porúši arba svarstyti tiesinio ir ciklinio laiko santyki Metuose.
Abstract (in Czech)
Článek poskytuje mikrokompoziční analýzu „Zimních starosti“ Kristijonase Donelaitise (jedná se o jednu ze čtyř částí jeho básnického cyklu „Roční doby“). Analýza má za cíl odhalit strukturní principy výstavby nejen této konkrétní části, ale také celého básnického cyklu. Interpretace ukazuje na pozoruhodnou hierarchickou symetrii této struktury, ale také na jisté diskrepance mezi syntagmatickou a paradigmatickou rovinou diskurzu. Dobře vynikají principy koheze, používané v cyklu Metai: asociativní tok myšlenek a kontrast.
Abstract (in English)
The article provides the micro-compositional textual analysis of the beginning of "The cares of Winter" (a part of The Seasons) by Kristijonas Donelaitis. The analysis reveals the unique nature of this text and gives the insight into general features of Donelaitis' poetics, such as conflicting narrative–time structures (circular and linear), topology of the poetic universe (where categories of order and disorder seem to be the basic ones) and the structural discrepancy between the paradigmatic and syntagmatic levels of the text.
Displayed: 3/2/2023 08:05