REDERER, Václav. Veřejná doprava v České republice – její milníky a vliv společné dopravní politiky EU (Public transport in the Czech Republic – its milestones and the impact of the community’s transport policy). In Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 79-93. ISBN 978-80-210-7287-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Veřejná doprava v České republice – její milníky a vliv společné dopravní politiky EU
Name (in English) Public transport in the Czech Republic – its milestones and the impact of the community’s transport policy
Authors REDERER, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority, p. 79-93, 15 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00073296
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-7287-9
Keywords (in Czech) Veřejná doprava; dopravní politika; železniční balíčky;
Keywords in English Public transport; transport polic; railway packages;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Václav Rederer, Ph.D., učo 254783. Changed: 29/2/2016 16:02.
Abstract
Přestože institut veřejné dopravy je charakteristický poměrně krátkou historií, v oblasti jeho organizace docházelo k zásadním, často však nesystematickým, změnám. Nový trend přinesla evropská integrace ve formě komplexní reformy systému veřejné dopravy, která je uplatňována jako reakce na dlouhodobý pokles přepravních výkonů. Cílem tohoto článku je stručně popsat milníky vývoje dopravy na území České republiky a zhodnotit úspěšnost opatření dopravní politiky z období 2005 - 2013.
Abstract (in English)
In spite of the fact that public transport has only a short history, it is typical by often but mostly contradictory changes in its organization . New direction of its development was given by community’s transport policy which is being implemented as a response to long-term decline in public transport performance. The aim of this paper is to briefly describe developmental milestones of public transport in the Czech Republic and asses the effectiveness of transport policy in period 2005 – 2013.
Links
TD010063, research and development projectName: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
PrintDisplayed: 1/10/2022 15:50