Informační systém MU
REDERER, Václav. Veřejná doprava v České republice – její milníky a vliv společné dopravní politiky EU. In Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 79-93. ISBN 978-80-210-7287-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Veřejná doprava v České republice – její milníky a vliv společné dopravní politiky EU
Název anglicky Public transport in the Czech Republic – its milestones and the impact of the community’s transport policy
Autoři REDERER, Václav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority, od s. 79-93, 15 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00073296
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-7287-9
Klíčová slova česky Veřejná doprava; dopravní politika; železniční balíčky;
Klíčová slova anglicky Public transport; transport polic; railway packages;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Václav Rederer, Ph.D., učo 254783. Změněno: 29. 2. 2016 16:02.
Anotace
Přestože institut veřejné dopravy je charakteristický poměrně krátkou historií, v oblasti jeho organizace docházelo k zásadním, často však nesystematickým, změnám. Nový trend přinesla evropská integrace ve formě komplexní reformy systému veřejné dopravy, která je uplatňována jako reakce na dlouhodobý pokles přepravních výkonů. Cílem tohoto článku je stručně popsat milníky vývoje dopravy na území České republiky a zhodnotit úspěšnost opatření dopravní politiky z období 2005 - 2013.
Anotace anglicky
In spite of the fact that public transport has only a short history, it is typical by often but mostly contradictory changes in its organization . New direction of its development was given by community’s transport policy which is being implemented as a response to long-term decline in public transport performance. The aim of this paper is to briefly describe developmental milestones of public transport in the Czech Republic and asses the effectiveness of transport policy in period 2005 – 2013.
Návaznosti
TD010063, projekt VaVNázev: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technologická agentura ČR, Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Zobrazeno: 29. 11. 2022 14:35