LAVICKÝ, Petr. Czech republic: Simplification of Debt Collection in Czech republic - national and EU Perspective. In Vesna Rijavec, Tomaz Kerestes, Tjasa Ivanc. Simplification of Debt Collection in the EU. The Hague: Kluwer Law International, 2014. p. 151-177. European Monographs Series Set. ISBN 978-90-411-4854-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech republic: Simplification of Debt Collection in Czech republic - national and EU Perspective
Name in Czech Česká republika: Usnadnění vymáhání pohledávek v české republice z vnitrostátní a unijní perspektivy
Authors LAVICKÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The Hague, Simplification of Debt Collection in the EU, p. 151-177, 27 pp. European Monographs Series Set, 2014.
Publisher Kluwer Law International
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00077366
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-90-411-4854-4
Keywords (in Czech) vymáhání pohledávek; platební rozkaz; drobné nároky
Keywords in English debt collection; payment order; small claims
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 21. 8. 2015 14:59.
Abstract
The chapter analyzes simplified debt collection mainly through payment order and small claims proceedings, both from national and EU perspective.
Abstract (in Czech)
Kapitola analyzuje zjednodušené vymáhání pohledávek zejména prostřednictvím rozkazního řízení a řízení o drobných nárocích. Na toto téma nahlíží jak z pohledu ryze vnitrostátních, tak i přeshraničních sporů v rámci EU.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:18