PŘIKRYL, Radovan and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2014, vol. 110, No 5, p. 259-263. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie
Authors PŘIKRYL, Radovan and Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ.
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, 2014, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766. Changed: 19. 11. 2014 14:09.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 01:17