VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 9-28. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření?
Název anglicky Weak Relationship between Learning Strategies and Achievement: A Problem of Operationalization and Measurement?
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full text na stránkách Studia paedagogica
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074123
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-3-2
Klíčová slova česky strategie učení; výsledky vzdělávání; účinnost strategií učení; problémy měření
Klíčová slova anglicky learning strategies; achievement; efficacy of learning strategies; measurement problems
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 20. 11. 2014 23:18.
Anotace
Strategie učení jsou v praxi a teorii automaticky považovány za efektivní pro proces učení se a jeho výsledky, nicméně výzkumná zjištění toto očekávání dokládají jen v omezené míře. Tato metodologicko-teoretická studie diskutuje o konceptualizaci strategií učení a metodách jejich měření ve vazbě ke zjišťovaným vzdělávacím výsledkům. V diskusi a závěru jsou navržena doporučení, která by mohla umožnit zjišťování silnějšího vztahu strategií učení a vzdělávacích výsledků.
Anotace anglicky
Learning strategies are, in theory and practice, automatically expected to be effective in learning processes and their outcomes. Nevertheless, research findings support these expectations to only a limited extent. This methodological-theoretical study discusses the conceptualization of learning strategies and their measurement in connection to achievement. It formulates recommendations which could make it possible to estimate a stronger relationship between learning strategies and achievement.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 20. 11. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf?info
Vloženo
Čt 20. 11. 2014 23:16, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Mgr. Jarmila Bradová, učo 365330
Atributy
 

Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
338,2 KB
Hash md5
ac75315a36df160870897e02c06d76a5
Vloženo
Čt 20. 11. 2014 23:16

Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1209981/Vlckova_Bradova2014_3_SP_Vztah_strategii_vysledku.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
61,5 KB
Hash md5
e8a04b190771f1874bd741ca79d0850c
Vloženo
Čt 20. 11. 2014 23:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 2. 2020 00:51