VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ a Karolína PEŠKOVÁ. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement
Název česky Shluky a sekvence žákovských strategií čtení, psaní, mluvení a poslechu v anglickém jazyce ve vazbě na úspěšnost
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074126
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky shluky; sekvence; žákovské strategie; komiksové šablony; úspěšnost
Klíčová slova anglicky clusters; sequences; learner strategies; templates; achievement
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Změněno: 19. 3. 2015 13:42.
Anotace
The main research aim was to uncover the typical clusters and sequences of learner strategies in typical foreign language tasks for the four language skills (reading, writing, listening, speaking). To fulfill the aim quantitative and qualitative data collection and data analysis were used. Data sample consisted of students of the last year of lower secondary compulsory comprehensive education (ISCED 2) in the region of South-Moravia (probability sampling) in the Czech Republic. The students completed ten selected tasks from standardised English language test KET (2008) and filled in bubble templates in order to report their strategy use. For each language skill, typical strategy clusters and sequences were derived. The aim was to analyse the data according to categories derived from students’ views / terminology and try to interconnect the achieved findings with the framework of learner strategy theory.
Anotace česky
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit typické shluky a sekvence žákovských strategií učení se angličtině ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh na konci základního vzdělávání. Bylo užito kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž zaměření příspěvku je v kvalitativní části výzkumu. Výzkumný vzorek byl sestaven náhodným výběrem v Jihomoravském kraji. Strategie byly zjišťovány pomocí tzv. templates, do nichž žáci zapisovali své výpovědi o tom, jak postupovali při řešení 10 typických úloh ze standardizovaného jazykového testu KET. Cílem bylo analyzovat data prostřednictvím kategorií odvozených z dostupných teorií i samotných výpovědí respondentů.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:45