BLAHUTKOVÁ, Marie a Miroslav SLIŽIK. Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 118 s. 1. ISBN 978-80-210-6859-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení
Název anglicky Selected Chapters from Sports Psychology - University textbook [PDF]
Autoři BLAHUTKOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) a Miroslav SLIŽIK (703 Slovensko).
Vydání Brno, 118 s. 1, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00077410
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6859-9
Klíčová slova česky sport; psychologie
Klíčová slova anglicky sport; psychology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Změněno: 21. 11. 2014 23:45.
Anotace
Kniha Vybrané kapitoly z psychologie sportu se zaměřila na některé problémy v přístupech sportovní psychologie. Vysvětluje základní pojmy a podává přehled výzkumů k uvedeným tématům se vztahem na jejich historický vývoj. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny praktické zkušenosti autorů v práci s klienty v oblasti sportovní přípravy, včetně příkladů trenérských a manažerských. První část se věnuje pohledům na osobnost sportovce a na procesy, které při sportovní činnosti probíhají, druhá část je zaměřena specificky, zejména na výkonovou motivaci a aspiraci. Tyto jsou k vrcholovému sportovnímu výkonu nezbytné. Součástí publikace jsou výzkumné metody, které mohou pomoci začínajícím výzkumníkům v orientaci základních termínů.
Anotace anglicky
Selected chapters from the book Sport Psychology focuses on some issues in sport psychology approaches. It explains the basic concepts and provides an overview of research on those topics related to their historical development. Using specific examples, the practical experience of the authors in working with clients in the field of sports training, including examples of coaching and management . The first part deals with the views of the celebrity athletes and the processes that take place in sport , the second part is mainly focused specifically on achievement motivation and aspiration. These are a top sports performance necessary. The publication of research methods that can help novice researchers in the orientation of basic terms.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, interní kód MUNázev: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2020 10:47