RUBAN, Radek. Subsidiarita derivativních žalob. In Dny práva 2014 − „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 113-123. ISBN 978-80-210-7898-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subsidiarita derivativních žalob
Název česky Subsidiarita derivativních žalob
Název anglicky Subsidiarty of Derivative Suits
Autoři RUBAN, Radek.
Vydání Brno, Dny práva 2014 − „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“ od s. 113-123, 11 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7898-7
Klíčová slova česky derivativní (akcionářská) žaloba; subsidiarita; nedostatek podmínek řízení; vedlejší účastenství
Klíčová slova anglicky Derivative Suit; Subsidiarity; Insufficient Conditions of Proceedings; Enjoined Party
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Změněno: 12. 10. 2015 13:09.
Anotace
Jedním z nástrojů, který má zabránit tomu, aby zájmy na korporaci zúčastněných osob převažovaly nad oprávněnými zájmy korporace jako celku, jsou tzv. derivativní žaloby; institut, který umožňuje, aby korporaci ve výjimečných případech zastoupil (a jednal za ni navenek) člen její vlastnické struktury. Vymáhání zájmů korporace však není primárním úkolem těchto osob a na derivativní žaloby je tak − v přeneseném slova smyslu − nezbytné pohlížet jako na ultima ratio, které má být podpůrně (subsidiárně) užito toliko ve chvílích, kdy standardní mechanismy vnitřní kontroly selhávají.
Anotace anglicky
One of the tools which shall void the prevalence of interests of corporate insiders over the justified interests of corporations is so called derivative suit. The derivative suit provides a possibility to represent the corporation (act in her name) to its shareholders. The primary task of shareholders is, however, not the enforce corporate interests. Thus, the derivative suit is to be seen as one of the last resorts which shall be used only subsidiary; in cases in which the usual mechanisms of internal control fail.
Návaznosti
MUNI/A/0777/2013, interní kód MUNázev: Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu) (Akronym: DerŽ)
Investor: Masarykova univerzita, Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu), DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Ruban, R. 4. 1. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf?info
Vloženo
Po 4. 1. 2016 23:41, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Atributy
 

Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
237,5 KB
Hash md5
65b5e87166bfa17dd67693dfef1c4e16
Vloženo
Po 4. 1. 2016 23:41

Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210072/Ruban_Subsidiarita_derivativnich_zalob.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
741 B
Vloženo
Po 4. 1. 2016 23:42
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 06:48