GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí.
Název anglicky “…when we live in the same city at least.” The City as Home Experienced by the Solo-living People
Autoři GALČANOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí) a Barbora VACKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00074127
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky město;domov;singles;samostatně žijící;kvalitativní studie;Česká republika
Klíčová slova anglicky city;home;singles;solo-living;qualitative study;Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 28. 4. 2015 16:36.
Anotace
Studium různých forem přináležení a vztahování se k místům a více či méně místně vázaným společenstvím má v sociologii dlouhou tradici. Text představuje dílčí závěry z výzkumu bydlení samostatně žijících osob. Domov je pro účely této studie pojímán jako etnografický kontext a také jako jeden z mnohovrstevnatých konceptů praxe, který strukturuje jednání lidí. V návaznosti na kritickou geografii domova Blunt a Dowling chápeme město jako jednu z významných vrstev domova. V textu identifikujeme tři způsoby budování a prožívání domova samostatně žijících, a to „domov jako volbu“, „domov jako projekt“ a „domov prožitý“. Dále ukazujeme, že město je z hlediska prožitku ambivalentním prostorem, který poskytuje specifické požitky, současně však může aktivizovat negativní prožívání samostatného bydlení či single statusu.
Anotace anglicky
The studies of the different forms of belonging and place attachment to more or less locally bound communities have a long tradition in sociology. This paper represents the findings from the qualitative research on solo-living people and aims to understand the role of the urbanity in their everyday life, practices and narratives. Home is, for the purposes of this study, conceived as the ethnographic context and also as one of the multiscalar concepts of practice that structures our everydayness. Following the critical geography home formulated by Blunt and Dowling, we understand the city as one of the major scales on which the home can be experienced, articulated and lived. We identify three ways of home attachment of solo-living people: home as a choice, home as a project and the home as an experience. Furthermore, we show the ambivalent role of the urban experiences that are connected both with enjoyment and pleasures, at the same time, however, it can activate the negative experiencing of the solo-living or single partnership status.
Návaznosti
GA13-32237S, projekt VaVNázev: Význam domova perspektivou samostatně žijících osob.
Investor: Grantová agentura ČR, Význam domova perspektivou samostatně žijících osob
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Galčanová Batista, L. 9. 2. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf?info
Vloženo
Po 9. 2. 2015 11:32, Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034
  • osoba Ing. Alena Raisová, učo 36962
  • osoba Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048
Atributy
 

Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
255,4 KB
Hash md5
05b462a5c507ddee2323729cb44d3f31
Vloženo
Po 9. 2. 2015 11:32

Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
74,4 KB
Hash md5
c9e6efbf1db959a4f337734a51ea3070
Vloženo
Po 9. 2. 2015 11:36
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:36