GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. (“…when we live in the same city at least.” The City as Home Experienced by the Solo-living People). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 2014, No 4, p. 13-32. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí.
Name (in English) “…when we live in the same city at least.” The City as Home Experienced by the Solo-living People
Authors GALČANOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Barbora VACKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00074127
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) město;domov;singles;samostatně žijící;kvalitativní studie;Česká republika
Keywords in English city;home;singles;solo-living;qualitative study;Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 28. 4. 2015 16:36.
Abstract
Studium různých forem přináležení a vztahování se k místům a více či méně místně vázaným společenstvím má v sociologii dlouhou tradici. Text představuje dílčí závěry z výzkumu bydlení samostatně žijících osob. Domov je pro účely této studie pojímán jako etnografický kontext a také jako jeden z mnohovrstevnatých konceptů praxe, který strukturuje jednání lidí. V návaznosti na kritickou geografii domova Blunt a Dowling chápeme město jako jednu z významných vrstev domova. V textu identifikujeme tři způsoby budování a prožívání domova samostatně žijících, a to „domov jako volbu“, „domov jako projekt“ a „domov prožitý“. Dále ukazujeme, že město je z hlediska prožitku ambivalentním prostorem, který poskytuje specifické požitky, současně však může aktivizovat negativní prožívání samostatného bydlení či single statusu.
Abstract (in English)
The studies of the different forms of belonging and place attachment to more or less locally bound communities have a long tradition in sociology. This paper represents the findings from the qualitative research on solo-living people and aims to understand the role of the urbanity in their everyday life, practices and narratives. Home is, for the purposes of this study, conceived as the ethnographic context and also as one of the multiscalar concepts of practice that structures our everydayness. Following the critical geography home formulated by Blunt and Dowling, we understand the city as one of the major scales on which the home can be experienced, articulated and lived. We identify three ways of home attachment of solo-living people: home as a choice, home as a project and the home as an experience. Furthermore, we show the ambivalent role of the urban experiences that are connected both with enjoyment and pleasures, at the same time, however, it can activate the negative experiencing of the solo-living or single partnership status.
Links
GA13-32237S, research and development projectName: Význam domova perspektivou samostatně žijících osob.
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf Licence Creative Commons  File version Galčanová Batista, L. 9. 2. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 9. 2. 2015 11:32, Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034
  • a concrete person Ing. Alena Raisová, učo 36962
  • a concrete person Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048
Attributes
 

Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
255,4 KB
Hash md5
05b462a5c507ddee2323729cb44d3f31
Uploaded/Created
Mon 9. 2. 2015 11:32

Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1210074/Galcanova_Vackova_2014_Kdyz_aspon_bydlime_v_jednom_meste_SS_150209.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
74,4 KB
Hash md5
c9e6efbf1db959a4f337734a51ea3070
Uploaded/Created
Mon 9. 2. 2015 11:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 05:30