KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 49-51, 3 s. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice - skripta v PDF ke stažení
Název anglicky The structure of sports performance in rhythmic gymnastics - University textbook [PDF]
Autoři KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení, od s. 49-51, 3 s. 1, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00077455
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6856-8
Klíčová slova česky moderní gymnastika; sportovní výkon v MG; flexibilita; svalové dysbalance v MG; koordinačně estetická disciplína
Klíčová slova anglicky rhythmic gymnastics; sports performance in the RG; flexibility; muscle imbalance in RG; coordination aesthetic discipline
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Změněno: 24. 11. 2014 23:58.
Anotace
Moderní gymnastika (MG) patří svým výkonem mezi sporty koordinačně estetické. Základem sportovního výkonu v MG je dokonalé zvládnutí složitého komplexu pohybových úkonů. Výkon v MG ovlivňují faktory pohybové, psychické a estetické. Nejdůležitější pohybovou schopností je koordinace a flexibilita. Charakteristické pro MG je předvedení sestav s náčiním (švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha). Výkon je kontinuální a intenzita kolísá. Nejčastěji využívanými pohybovými strukturami jsou různé poskoky a skoky, obraty a rovnovážné prvky. Mezi limitující faktory v MG patří i somatické předpoklady. MG patří mezi sporty s nízkou úrazovostí. Objevují se ale funkční poruchy páteře a svalové dysbalance.
Anotace anglicky
Rhythmic gymnastice (RG) is one of our sports performance between coordinately aesthetic . The basis of sports performance in the RG is a perfect mastery of a complex motion tasks. Performance in the RG factors influencing physical , psychological and aesthetic . The most important physical skills , coordination and flexibility. Characteristic RG 's demonstration kits with equipment ( rope, hoop , ball , clubs , ribbon ) . Performance is continuous and intensity varies. The most commonly used motion structures are different jumps, turns and elements of balance. Among the limiting factors in RG include somatic conditions . RG is one of the sports with low injury rates . But there is a functional disorder of the spine and muscle imbalance .
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, interní kód MUNázev: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 17. 7. 2019 12:46