ZACHOVÁ, Irena. Les translations d´Ovide au Moyen Age. Actes de la journée d´études internationale a le Bibliotheque roayle de Blegique le 4 décembre 2008, édités par An Faems,Virginie Minet-Mahy et Colette Van Coolput-Storms. Studie o rukopisech. AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2014, roč. 2014, č. 44, s. 494-506. ISSN 0585-5691.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Les translations d´Ovide au Moyen Age. Actes de la journée d´études internationale a le Bibliotheque roayle de Blegique le 4 décembre 2008, édités par An Faems,Virginie Minet-Mahy et Colette Van Coolput-Storms.
Název česky Les translations d´Ovide au Moyen Age. Actes de la journée d´études internationale a le Bibliotheque roayle de Blegique le 4 décembre 2008, édités par An Faems,Virginie Minet-Mahy et Colette Van Coolput-Storms.
Název anglicky Les translations d´Ovide au Moyen Age. Actes de la journée d´études internationale a le Bibliotheque roayle de Blegique le 4 décembre 2008, édités par An Faems,Virginie Minet-Mahy et Colette Van Coolput-Storms.
Autoři ZACHOVÁ, Irena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studie o rukopisech, AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2014, 0585-5691.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/14:00077463
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky překlady Ovidia ve středověku
Klíčová slova anglicky medieval translation of Ovidius
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 30. 3. 2015 16:36.
Anotace
Článek recenzuje 13 příspěvků pronesených na mezinárodní konferenci o překladech Ovidia ve středověku, konané roku 2008. Příspěvky se týkají jeho děl Heroides, Ars amatoria, Remedia amoris, Fasti a Metamorphoses, sledují středověké ovidiovské texty od 12. století do konce středověku z prostředí latinské, nizozemské a francouzské kultury a věnují pozornost ovidiovským interpretům, imitátorům, překladatelům, glosátorům a iluminátorům. Jsou rozděleny do 4 sekcí: Ovidius a latinský středověk, Ovidius v literatuře psané střední nizozemštinou, Recepce Ovidia ve francouzské literatuře, K dílu Ovide moralisé. Ovidiovské texty jsou analyzovány z hlediska filologie, kodikologie, dějin knihy, literatury a dějin umění a porovnává se recepce Ovidia v různých kulturních doménách.
Anotace anglicky
This article reviews the contributions of an international conference dealing with the medieval translations of Ovidius held in 2008. The contributions present results of recent European Ovidian research from the point of view of philology, codicology, history of book, literature, and history of art. Five Ovidian works are dealt with: Heroides, Ars amatoria, Remedia amoris, Fasti a Metamorphoses and attention is payed to their interpreters, imitators, translators, glossators, and illuminators working in the milieu of Latin, Dutch, and French culture from the beginning of the 12th century till the end of the Middle Ages. The articles are divided into four sections: Ovidius and Latin Middle Ages, Ovidius in literature written in Middle Dutch, Reception of Ovidius in French literature, To the work Ovide moralisé.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:57