NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. An Introduction to Cosmology Problems at Classroom. 1st ed. Belgrade: Tomorrow People Organization, 2014. p. 6-10. ISBN 978-86-87043-25-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An Introduction to Cosmology Problems at Classroom
Name in Czech An Introduction to Cosmology Problems at Classroom
Authors NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. Belgrade, p. 6-10, 5 pp. 2014.
Publisher Tomorrow People Organization
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Serbia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-86-87043-25-1
Keywords (in Czech) otázky ve výuce, taxonomie, kurz kosmologie
Keywords in English students' questions, taxonomy levels, cosmology course, problems for development of various cognitive operations
Tags International impact
Changed by Changed by: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384. Changed: 26/3/2015 22:36.
Abstract
This paper deals with the role of cosmology problems which help to develop various cognitive operations. Research based mainly on the Bloom's taxonomy of educational objectives has been used for this purpose.
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o roli kosmologických poznatků pro rozvoj ponávacích dovedností. Je uveden výzkum na základě Bloomovy taxonomie výukových cílů.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 19/8/2022 04:51