BAČINSKÁ, Lenka, Zdeněk MATĚJ, Martin VEŠKRNA and Václav PŘENOSIL. Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr (Implementation of discrimination method for two-parametric gamma/nutron spectrometer). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr
Name in Czech Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr
Name (in English) Implementation of discrimination method for two-parametric gamma/nutron spectrometer
Authors BAČINSKÁ, Lenka (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk MATĚJ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin VEŠKRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00077494
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) gama/neutronová spektrometrie, diskriminace, PSD, dvouparametrický spektrometr, neutronová spektrometrie
Keywords in English gamma/neutron spectrometry; discrimination; spectrometry; PSD; two-parameter spectrometer; neutron spectrometry;
Technical parameters Specializovaný SW pro vyhodnocování odezev z dvouparametrického spektrometru FD-11 ŠOHAJ
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 22. 5. 2015 08:30.
Abstract
Dvouparametrické spektrometry využívají pro oddělení gama a neutronového záření metody založené na porovnávání tvaru měřených impulzů. V literatuře lze nalézt velké množství těchto diskriminačních metod, ale není k dispozici jejich přímé srovnání. Do programu ClassificatorScript za účelem přímého porovnání byly implementovány tyto diskriminační metody: Mean vs. Deviation, Interpolace polynomem, Nejmenší čtverce, Integrační metoda využívající Simpsonovu numerickou integraci, Lebreton, Analýza frekvenčního gradientu, Podobnost s referenčnými pulzmi. Dále byly implementovány tyto filtry vstupního signálu pro ověření jejich vlivu na kvalitu diskriminace: Gaussovský filtr, Savitzky-Golay filtr. Pro testování implementace byla použita data z digitizeru Agilent a COMBOI-ADC4 karty. Integrační metoda využívající Simpsonovu numerickou integraci byla implementována do FPGA na kartě COMBOI-ADC4.
Abstract (in English)
Two-parameters spectrometers use for separating the gamma and neutron radiation methods based on comparing the measured pulse shape. There are a large number articles dealing with discriminating methods, but there is not direct comparison. Into the program ClassificatorScript for direct comparison were implemented these discriminatory methods: Mean vs. Deviation, polynomial interpolation, Least Squares, Simpson integration method using numerical integration, Lebreton, analysis of the frequency gradient similarity with the reference pulses. There was implemented these filters of the input signals also for verify their influence on the quality of discrimination: Gaussian filter, Savitzky-Golay filter. For testing of results was used data from the digitizer Agilent and the COMBOI-ADC4 card. The Simpson integration numerical integration method was implemented in the FPGA card COMBOI-ADC4.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:38