HERMAN, Ondřej, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Rozšíření aplikace pro ovládání dvouparametrického spektrometru o zpracování on-line dat. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozšíření aplikace pro ovládání dvouparametrického spektrometru o zpracování on-line dat
Název česky Rozšíření aplikace pro ovládání dvouparametrického spektrometru o zpracování on-line dat
Název anglicky Extending the application to control the two-parameter spectrometer for online data processing
Autoři HERMAN, Ondřej, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky gama/neutronová spektrometrie; diskriminace; PSD; spektrometrie; dvouparametrický spektrometr; neutronová spektrometrie
Klíčová slova anglicky gamma / neutron spectrometry; discrimination; PSD; spectrometry; two-parameter spectrometer; neutron spectrometry
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 13. 4. 2015 09:58.
Anotace
Dvouparametrický spektrometr gama/neutronového zážení postavený na COMBOI-ADC kartě předzpracovává vstupní signál v FPGA. Díky tomu je možné zpracovat všechen vstupní signál bez výpadků i při vzorkovací frekvenci 1 GHz. Samotné ovládání karty a ukládání dat je realizováno v obslužném počítači v aplikaci spektromeasure. Tato aplikace byla rozšířena i o možnost ukládat předzpracovaná data z algoritmů implementovaných v FPGA digitalizační karty. Pro jednodušší udržovatelnost kódu a vyšší spolehlivost byla aplikace z velké části přepsána do jazyka Python. Dále byla přidána možnost ovládat aplikaci vzdáleně pomocí prokolu HTTP.
Anotace anglicky
Two-parameter gamma spectrometer / neutron radiation based on COMBO-ADC card preprocesses the input signal in FPGA. This makes it possible to process all the input signal without interruptions even at a sampling frequency of 1 GHz. The actual card control and data storage is implemented in operating a computer in an application spektromeasure. This application was also extended ability to store pre-processed data of the algorithms implemented in FPGA capture card. For easier maintainability of code and higher spolehlivost.byla applications largely rewritten in Python. Has added the ability to control the application remotely using HTTP protocol that.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 20:21