KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy (Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis). In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. p. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy
Name (in English) Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis
Authors KREJČÍ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, p. 507-513, 7 pp. 2014.
Publisher Porta Balkanica
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077543
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-904846-7-2
Keywords (in Czech) srbochorvatština; učebnice srbochorvatštiny
Keywords in English Serbo-Croatian; textbooks of Serbo-Croatian
Tags RIV - zkontrolováno, rivok, Teaching of Serbo-Croatian
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/3/2015 12:55.
Abstract
Článek analyzuje postoje k srbochorvatštině a reflexi sociolingvistické jazykové reality v socialistické Jugoslávii na materiálu tří českých učebnic srbochorvatštiny. Sleduje explicitně vyjádřený postoj k sociolingvistické situaci srbochorvatštiny a jejímu polycentrickému charakteru, volbu té které varianty jako primární pro didaktické účely, samotný obsah příruček ve světle variantnosti srbochorvatštiny, která byla deklarovaná tzv. novosadskou dohodou z roku 1954, a dále poměr k latince a cyrilici, opět s ohledem na didaktické účely. Všechny tři sledované publikace se opírají o latinku, tedy oficiální písmo západní varianty, ekavštinu, tedy fonetickou podobu východní varianty, a nezpochybňují srbochorvatštinu jako jeden, byť polycentrický spisovný jazyk.
Abstract (in English)
This article analyzes the attitudes towards Serbo-Croatian language and the reflection of the sociolinguistic reality in socialist Yugoslavia based on material from three Czech textbooks of Serbo-Croatian. The paper follows the explicitly expressed attitude to the sociolinguistic situation of Serbo-Croatian and its polycentric character, then selection of that option as a primary for educational purposes, the actual content of the textbooks in the light of the variability Serbo-Croatian, which was declared the Novi Sad Agreement of 1954, and the ratio of the Latin alphabet and Cyrillic again with regard to educational purposes. All three publications are based on the Latin alphabet, a Western official graphic system, "ekavski", an Eastern phonetic form, and do not confront the Serbo-Croatian as one standard language, though polycentric.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf Licence Creative Commons  File version Krejčí, P. 29/11/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 29/11/2014 21:09, doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013
Attributes
 

Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
147,7 KB
Hash md5
763e39f950d3bdc9fc138df85252a521
Uploaded/Created
Sat 29/11/2014 21:09

Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
17,5 KB
Hash md5
f5853bb3b8dcf4c003cd032031e019fb
Uploaded/Created
Sat 29/11/2014 21:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26/3/2023 07:37