KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. s. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy
Název anglicky Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis
Autoři KREJČÍ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, od s. 507-513, 7 s. 2014.
Nakladatel Porta Balkanica
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077543
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-904846-7-2
Klíčová slova česky srbochorvatština; učebnice srbochorvatštiny
Klíčová slova anglicky Serbo-Croatian; textbooks of Serbo-Croatian
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok, Teaching of Serbo-Croatian
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2015 12:55.
Anotace
Článek analyzuje postoje k srbochorvatštině a reflexi sociolingvistické jazykové reality v socialistické Jugoslávii na materiálu tří českých učebnic srbochorvatštiny. Sleduje explicitně vyjádřený postoj k sociolingvistické situaci srbochorvatštiny a jejímu polycentrickému charakteru, volbu té které varianty jako primární pro didaktické účely, samotný obsah příruček ve světle variantnosti srbochorvatštiny, která byla deklarovaná tzv. novosadskou dohodou z roku 1954, a dále poměr k latince a cyrilici, opět s ohledem na didaktické účely. Všechny tři sledované publikace se opírají o latinku, tedy oficiální písmo západní varianty, ekavštinu, tedy fonetickou podobu východní varianty, a nezpochybňují srbochorvatštinu jako jeden, byť polycentrický spisovný jazyk.
Anotace anglicky
This article analyzes the attitudes towards Serbo-Croatian language and the reflection of the sociolinguistic reality in socialist Yugoslavia based on material from three Czech textbooks of Serbo-Croatian. The paper follows the explicitly expressed attitude to the sociolinguistic situation of Serbo-Croatian and its polycentric character, then selection of that option as a primary for educational purposes, the actual content of the textbooks in the light of the variability Serbo-Croatian, which was declared the Novi Sad Agreement of 1954, and the ratio of the Latin alphabet and Cyrillic again with regard to educational purposes. All three publications are based on the Latin alphabet, a Western official graphic system, "ekavski", an Eastern phonetic form, and do not confront the Serbo-Croatian as one standard language, though polycentric.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Krejčí, P. 29. 11. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf?info
Vloženo
So 29. 11. 2014 21:09, doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013
Atributy
 

Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
147,7 KB
Hash md5
763e39f950d3bdc9fc138df85252a521
Vloženo
So 29. 11. 2014 21:09

Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1210841/Krejci_Ceske_lingvodidakticke_publikace_pro_sch_Brno_2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
17,5 KB
Hash md5
f5853bb3b8dcf4c003cd032031e019fb
Vloženo
So 29. 11. 2014 21:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 22. 3. 2023 17:07