BOBÁK, Martin a Michal HÁJEK. Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?. Online. In Molek, P., Kandalec, P., Valdhans, J. Dny práva 2014 - Days of Law 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 47 - 76. ISBN 978-80-210-7901-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
Název česky Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
Název anglicky Filtering the Cassational Complaints pursuant § 104a of the Code of Administrative Justice : A Meaningful Step or Shooting a Mosquito With a Bazooka?
Autoři BOBÁK, Martin a Michal HÁJEK.
Vydání Brno, Dny práva 2014 - Days of Law 2014, od s. 47 - 76, 30 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7901-4
Klíčová slova česky Nepřijatelnost, přesah vlastních zájmů, § 104a, kasační stížnost, přezkum, mezinárodní ochrana
Klíčová slova anglicky Selection; Filtration; § 104a; Cassational Complaint; Review; Code of Administrative Justice; international protection
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 18. 2. 2016 09:07.
Anotace
V roce 2001 radikálně vzrostl počet žádostí o mezinárodní ochranu. Přezkum rozhodnutí o těchto žádostech v několika následujících letech takřka ochromil tehdy rodící se Nejvyšší správní soud. Vzhledem ke kritickému vývoji této agendy u Nejvyššího správního soudu zákonodárce korigoval podmínky pro věcné projednání kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany; od konce roku 2005 Nejvyšší správní soud meritorně posuzuje pouze takové kasační stížnosti, které svým významem podstatně přesahují vlastní zájmy stěžovatele - zbylé pro nepřijatelnost odmítá.

V tomto příspěvku se autoři zabývají nejen příčinami zavedení institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti, ale rovněž odpovídají na otázku, zda tento filtrační nástroj skutečně dostál podstaty své existence a pomohl k odstranění neúnosného zatížení Nejvyššího správního soudu způsobeného zprvu masivním nápadem kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany. Přitom poukazují na četnost jednotlivých typů rozhodnutí Nejvyššího správního soudu před a po instalaci nepřijatelnosti do soudního řádu správního, také se zabývají vlivem institutu nepřijatelnosti na délku řízení o kasační stížnosti a délku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. K uchopení a následné analýze dat autoři využili kvantitativních metod sociálně-vědního výzkumu.

Anotace anglicky
The number of applications for international protection had radically increased in 2001. Judicial review of decisions that aroused from such applications practically paralyzed at that moment new-born Supreme Administrative Court. Owing to critical increase in this agenda at the Court, the legislature adjusted conditions for full judicial review of cassational complaints in international protection matters. Since the end of 2005 the Supreme Administrative Court reviews only such cassational complaints that in its significance extend substantially beyond the private interests of the complainant, while it rejects the remaining ones.

The authors not only discuss situation that lead to introduction of this ‘selection instrument’, but also answer the question whether the ‘filtering tool’ actually lived up to the expectations and whether it eliminated the unbearable burden of the Supreme Administrative Court that was caused by initial flood of cassational complaints in matters of international protection. The authors also discuss numbers of different types of the Supreme Administrative Court’s decisions before and after installation of § 104a to the Code of Administrative Justice, they also talk about its influence on the length of the proceedings at the Supreme Administrative Court and unsteady length of decisions in these matters. The paper is based on quantitative methods of social science research.

Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dny_prava_2014_castV.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 18. 2. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf?info
Vloženo
Čt 18. 2. 2016 09:07, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Dny_prava_2014_castV.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,9 MB
Hash md5
c8a12e2656478c6d3bf5754fb9f7c8e6
Vloženo
Čt 18. 2. 2016 09:07

Dny_prava_2014_castV.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
635 KB
Hash md5
020aff83f511cd83db365b2b7efc75f1
Vloženo
Čt 18. 2. 2016 09:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 7. 2024 23:06