PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 pp. ISBN 978-80-210-6681-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků)
Name in Czech Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků)
Name (in English) Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára KOSTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Věra JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution) and František TŮMA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 237 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074158
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6681-6
Keywords (in Czech) expertnost učitele; determinanty profesního rozvoje učitele; výzkum; vícečetná případová studie
Keywords in English teacher expertise; determinants of teacher professional development; research; multiple case study
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 6/3/2015 21:37.
Abstract
Kniha je výstupem řešení projektu podpořeného grantem GA ČR P407/11/0234. Spolupráce dr. Tůmy byla podpořena grantem EE2.3.30.0009. Jejím cílem je přispět k současnému stavu poznání kvality v profesi učitele výzkumem charakteristik učitele experta. Kniha představuje výsledky výzkumu expertnosti a determinant jejího rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Výstupy přinášejí informace využitelné ve společenské praxi, konkrétně např. pro transformaci přípravného i dalšího vzdělávání učitelů, pro tvorbu standardu kvality v profesi učitele a, v neposlední řadě, mohou přispět ke zvýšení prestiže učitelské profese.
Abstract (in English)
The book is an outcome of a research project supported by the grant P407/11/0234 provided by the Czech Science Foundation. Cooperation of dr. Tůma was supported by grant EE2.3.30.0009. It aims to contribute to the current state of arts in the field quality in the teaching profession through the research of expert teacher characteristics. The book presents results of research on teacher expertise and on the determinants of its development (in foreign language teaching perspective). The results may provide information critical for reshaping and transforming pre-graduate as well as further teacher education, for setting the standards of quality in teaching and, last but not least, for raising the status of the teaching profession.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1211488 /2 Píšová, M. 1. 12. 2014

Properties

Name
1211488
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1211488/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1211488/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1211488/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1211488/?info
Uploaded/Created
Mon 1. 12. 2014 16:56

Rights

Right to read:
 • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Klára Uličná, Ph.D., učo 113956
 • a concrete person doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
 • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
 • a concrete person doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
 • a concrete person prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445
 • a concrete person doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747
Attributes
 
Obalka_Ucitel_a_expert__4_.pdf   File version Píšová, M. 1. 12. 2014

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Klára Uličná, Ph.D., učo 113956
 • a concrete person doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
 • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
 • a concrete person doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
 • a concrete person prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445
 • a concrete person doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747
Attributes
 
Ucitel_expert__11_.pdf   File version Píšová, M. 1. 12. 2014

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Klára Uličná, Ph.D., učo 113956
 • a concrete person doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
 • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
 • a concrete person doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
 • a concrete person prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445
 • a concrete person doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 18/11/2019 23:30