PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Pedagogická a odborná příprava učitelů odborných předmětů. In SCHOLA 2014 Inovácie vo výchove a vzdelávání- Trendy v odborovej didaktike. Dubnica na Váhom: DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM, 2014. s. 348-358. ISBN 978-80-89732-15-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pedagogická a odborná příprava učitelů odborných předmětů
Název česky Pedagogická a odborná příprava učitelů odborných předmětů
Název anglicky Education and training teachers of vocational subject
Autoři PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA.
Vydání Dubnica na Váhom, SCHOLA 2014 Inovácie vo výchove a vzdelávání- Trendy v odborovej didaktike, od s. 348-358, 11 s. 2014.
Nakladatel DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-89732-15-9
Klíčová slova anglicky pedagogical training training scientific research in the field of teaching and training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 27. 3. 2015 09:13.
Anotace
Předložená studie je zaměřena na problematiku koncepce, pojetí a inovace navazujícího magisterského studia učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakulte Masarykovy univerzity v Brně. Cílem příspěvku je seznámení s cíli, strukturou a obsahem tohoto studia, včetně vědeckovýzkumné činnosti vyučujících, kteří se na realizaci programů podílí.
Anotace anglicky
This study is focused on the concept, the concept of innovation and master's degree for teaching vocational subjects in secondary vocational schools at the Pedagogical Faculty of Masaryk University in Brno. The aim of this paper is familiar with the objectives, structure and content of the study, including the research activity of teachers who are involved in the implementation of programs.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:20