VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 559-568. ISBN 978-80-89732-15-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů
Název česky Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů
Název anglicky Implementation of multiplatform mobile application in teaching vocational subjects
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KREJČÍ (203 Česká republika, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Dubnica nad Váhom, SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE, od s. 559-568, 10 s. 2014.
Nakladatel Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00077609
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-89732-15-9
Klíčová slova česky tablet; vzdělávání; mobilní aplikace; dotazník; výzkumné šetření; odborné vzdělávání
Klíčová slova anglicky tablet; education; mobile application; questionnaire; research investigation; vocational training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., učo 1617. Změněno: 3. 3. 2015 11:11.
Anotace
Příspěvek se zabývá použitím tabletů v procesu vzdělávání, se zaměřením na výuku odborných předmětů. Podává přehled o aktuálním stavu tvorby mobilních studijních materiálů na různých mobilních platformách.Výzkumná část se zabývá současným stavem užívání tabletů ve školách a také připraveností učitelů zahrnout nové technologie do vyučovacího procesu. Představujeme příklad mobilní aplikace určené pro odborné předměty studijního oboru tesař.
Anotace anglicky
The paper deals with the use of tablets in education process, with focus on vocational training teaching. It presents an overview of the current state of creation of mobile study materials on various mobile platforms. The research part discusses the current state of the use of tablets in schools and also the readiness of teachers to include them in teaching process. We present an example of mobile application designed for vocational subject for carpenter training.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 05:06