KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina - Cezavy (The Unique Assemblage of Bronze Age Chipped Stone Industry from the Blučina - Cezavy Site). Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, CV, No 1, p. 5-46. ISSN 0031-0506.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina - Cezavy
Name (in English) The Unique Assemblage of Bronze Age Chipped Stone Industry from the Blučina - Cezavy Site
Authors KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Památky archeologické, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2014, 0031-0506.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077627
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Blučina Cezavy; štípaná industrie; doba bronzová
Keywords in English Blucina Cezavy hilltop site; chipped stone industry; Bronze Age
Tags bronz age, chipped industry, Early Bronze Age, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20. 2. 2015 17:41.
Abstract
Článek se věnuje podrobné analýze souboru více než tří set kusů štípané industrie doby bronzové z výšinné polohy Blučina - Cezavy. Základem studie je srovnání souboru z Blučiny s výsledky analýzy souboru štípané industrie starší doby bronzové z Moravy, který dosahuje více než dvou tisíc kusů. Štípaná industrie byla hodnocena jak z hlediska morfotypologického rozboru, tak prizmatem základní a komplexní dynamické analýzy, a s přispěním funkční analýzy a studia distribučních aspektů jak v regionálním měřítku, tak v rámci jedné lokality. Součástí analýzy je porovnání s charakteristikami štípané industrie doby bronzové na jižní Moravě a objasnění specifických jevů v blučinském souboru, které jsou dány do souvislosti se sociálními a nadstavbovými projevy doby bronzové na Moravě. Součástí textu je i posouzení štípané industrie z objektů a kulturní vrstvy velatické fáze KSPP.
Abstract (in English)
The article provides a detailed analysis of the assemblage of more than three hundred pieces of Bronze Age chipped stone industry from the hilltop site at Blučina - Cezavy. Forming the basis of the study is a comparison of the assemblage from Blučina with the results of the analysis of an assemblage of Early Bronze Age chipped stone industry from Moravia, composed of more than two thousand pieces. The chipped industry was evaluated both from the perspective of a morpho-typological analysis and through the prism of a basic and complex dynamic analysis; also performed were a functional analysis and a study of distribution aspects both on a regional scale and on an intra-site scale. The analysis also includes a comparison with the characteristics of Bronze Age chipped industry in south Moravia and an explanation of specific peculiarities in the Blučina assemblage, which are then explained in the context of the Early Bronze Age social and spiritual life manifestations in Moravia. The text also evaluates chipped industry from the accumulations of the Velatice phase of the Middle-Danube Urnfield culture features and occupation layers.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:12