KONEČNÁ, Tereza. Minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v kontextu práva EU (Minimal rules for determination of criminal sanctions in context of European Union law). In Tereza Kyselovská. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně 10. – 12. 4. 2014 v Telči. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 820 – 841, 21 pp. ISBN 978-80-210-7211-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v kontextu práva EU
Name in Czech Minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v kontextu práva EU
Name (in English) Minimal rules for determination of criminal sanctions in context of European Union law
Authors KONEČNÁ, Tereza.
Edition Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně 10. – 12. 4. 2014 v Telči. p. 820 – 841, 21 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7211-4
Keywords (in Czech) Trestné činy, sankce, směrnice, rámcová rozhodnutí, Evropská unie,padělání, praní špinavých peněz, znečišťování životního prostředí, obchodování s lidmi, útoky na informační systémy
Keywords in English Crimes, sanctions, directives, regulations, European Union, forgery, money laundering, environmental pollution, information systems attacks, human trafficking
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Konečná, učo 321691. Changed: 15. 1. 2015 09:41.
Abstract
Přijímání sekundárních právních předpisů je v Evropské unii na denním pořádku. Neustále je tak ze strany Unie zasahováno do rozličných otázek, upravovány jsou veškeré činnosti a jednání, které vykonáváme každý den. V oblasti trestního práva ovšem legislativní činnost unie není příliš častá. Z tohoto důvodu se v rámci mého příspěvku zabývám přiblížením oblastí spadajících do trestního práva, které EU chápe jako klíčové, a jimž je z její strany pozornost věnována.
Abstract (in English)
There are adopted a lot of legal rules in European Union everyday. European Union intervenes in different areas and it regulates particular human action. In the area of criminal law European law-making is not so common. Because of this reason I am concerned with directives and regulations which adjust crimes and sanctions. It could be understood as a very important area which we should not be omitted and we have to deal with it. It is worth noticing it.
Links
MUNI/A/0906/2013, interní kód MUName: Sankční systém trestního práva - bilance a perspektivy (Acronym: Sankční systém trestního práva)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
prispevek_Cofola_nove.docx   File version Konečná, T. 8. 12. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx?info
Uploaded/Created
Mon 8. 12. 2014 12:52

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Tereza Konečná, učo 321691
Attributes
 

prispevek_Cofola_nove.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
78,5 KB
Hash md5
d708e4c68b3a2f35bc57dcad16dc494a
Uploaded/Created
Mon 8. 12. 2014 12:52

prispevek_Cofola_nove.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
60,3 KB
Hash md5
505139b57e724e2f33eed2d8343aad97
Uploaded/Created
Mon 8. 12. 2014 12:55

prispevek_Cofola_nove.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212352/prispevek_Cofola_nove.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
635,4 KB
Hash md5
696cd2b749ddd2ef4e72c316ce8241c4
Uploaded/Created
Mon 8. 12. 2014 12:56
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 02:17