CS

Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost

MACHÁLEK, Petr, Martin ČERNÝ and Dominika GROHMANN. Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost (The grant politics of the EU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 94 pp. ISBN 978-80-210-7118-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost
Name (in English) The grant politics of the EU
Authors MACHÁLEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin ČERNÝ (203 Czech Republic) and Dominika GROHMANN (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 94 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00077700
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7118-6
Keywords (in Czech) Evropská unie; Evropská integrace; Strukturální fondy; Fond soudržnosti; Finanční mechanismy Evropské unie; Rozpočtové období; Granty; Mládež v akci; Erasmus+; Projekt; Fundraising
Keywords in English European Union; European integration; Structural Funds; Cohesion Fund; Financial mechanisms in the European Union; Budget Period; Grants; Youth in Action; Erasmus +; Project; Fundraising
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Petr Machálek, učo 41923. Changed: 14/1/2015 11:19.
Abstract
Cílem publikace Dotační politiky EU je usnadnit schopnost orientace v oblasti finančních mechanismů Evropské unie, konkrétně evropských dotačních programů a strukturálních fondů. Po jejím přečtení by měl čtenář chápat jejich roli, znát historii a kontext jejich vzniku a také mít přehled, jaké typy dotačních programů v současnosti existují a proč. Publikace se věnuje minulosti i aktuálnímu stavu v České republice a výhledu do dalšího rozpočtového období 2014+. Závěrečná část publikace se zabývá tím, jak efektivně vyhledávat vhodné evropské zdroje pro různé typy projektů, tomu, jak sepsat kvalitní projektové žádosti.
Abstract (in English)
The aim of the publication The grant politics of the EU is to simplify the ability to be well informed in the area of financial mechanisms of the European Union, particularly in the European grant programmes and the structural funds. After reading, the reader should understand their role, know the history and context in which they originated and also have knowledge of the types of the grant programmes that exist nowadays and the reason why they do. The publication focuses on the past and the current state in the Czech Republic and the prospect of the following budgetary period 2014+.
PrintDisplayed: 20/4/2019 11:08

Other applications