PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 153 pp. ISBN 978-80-210-6686-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní poplatky v teorii a praxi
Authors PAŘÍZKOVÁ, Ivana.
Edition 1. vyd. Brno, 153 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6686-1
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 5. 2015 11:51.
Abstract
Tato monografie vznikla za vzájemné spolupráce studentů doktorského studia a učitelů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Publikace se zaměřuje a věnuje právní úpravě místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Předmětnou materií, kterou se autoři v tomto díle zabývají, je především problematika poplatků v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, která je často spojována i s reformami veřejné správy a v rámci těchto procesů i se změnami financování územních samospráv.
Abstract (in English)
This monograph was created in cooperation doctoral students and teachers of the Faculty of Law of Masaryk University. Publications focused and dedicated local tax legislation in the Czech Republic with current knowledge of theory and practice. The material by the authors in this work is primarily concerned with the issue of fees at the present stage of economic development company, which is often associated with the reform of public administration and within these processes and to changes in the financing of local government.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 5. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:51, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
5306fd016203e452f197b19568221dc7
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:51

Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212484/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
434,6 KB
Hash md5
a721e9b1c92dbe36feb74d90f597384e
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:18