Informační systém MU
PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Voda v právních vztazích
Název anglicky Water in legal relations
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK.
Vydání 1. vyd. Brno, 238 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7155-1
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 11:39.
Anotace
Záměrem autorů publikace „Voda v právních vztazích“ je poukázat na to, že právo se musí při regulaci společenských vztahů, jejichž předmětem je voda, vypořádat s jejími specifickými vlastnostmi a funkcemi, které plní nejen jako základní podmínka života na Zemi a složka životního prostředí, ale i jako živel, který slouží k velmi různorodým potřebám člověka a jím uměle vytvořených právnických osob jak v jejich běžném životě, tak v podnikatelském prostředí. Základním východiskem pro koncepci publikace, jejímž cílem je poukázat jak na soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty využívání a ochrany vody, je skutečnost úzkého sepjetí vody s prostředím na, ale i nad a pod zemským povrchem. A dále to, že její využívání je spojeno s množstvím střetů, které se liší povahou, příčinami nebo místem, kde k nim dochází.
Anotace anglicky
The aim of the publication “Water in legal relations” is to demonstrate that law needs to address specific characteristics and functions of social relations regulation for the cases wherein water is a subject. Water is described not only as vital condition for life on Earth in relation to its environment, but also as an element that serves diverse needs of physical or the artificial legal person in both everyday and business life. Conceptual foundation of this publication lies in elaborating close relations of water on, above and under the Earth’s surface. Purpose of this publication is to reveal the aspects of utilization and protection of water in private and public law as well as the conflicts that arise from the usage, varying in character, causes and foundations.
Zobrazeno: 4. 12. 2022 19:00