PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Voda v právních vztazích
Název anglicky Water in legal relations
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK.
Vydání 1. vyd. Brno, 238 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7155-1
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 11:39.
Anotace
Záměrem autorů publikace „Voda v právních vztazích“ je poukázat na to, že právo se musí při regulaci společenských vztahů, jejichž předmětem je voda, vypořádat s jejími specifickými vlastnostmi a funkcemi, které plní nejen jako základní podmínka života na Zemi a složka životního prostředí, ale i jako živel, který slouží k velmi různorodým potřebám člověka a jím uměle vytvořených právnických osob jak v jejich běžném životě, tak v podnikatelském prostředí. Základním východiskem pro koncepci publikace, jejímž cílem je poukázat jak na soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty využívání a ochrany vody, je skutečnost úzkého sepjetí vody s prostředím na, ale i nad a pod zemským povrchem. A dále to, že její využívání je spojeno s množstvím střetů, které se liší povahou, příčinami nebo místem, kde k nim dochází.
Anotace anglicky
The aim of the publication “Water in legal relations” is to demonstrate that law needs to address specific characteristics and functions of social relations regulation for the cases wherein water is a subject. Water is described not only as vital condition for life on Earth in relation to its environment, but also as an element that serves diverse needs of physical or the artificial legal person in both everyday and business life. Conceptual foundation of this publication lies in elaborating close relations of water on, above and under the Earth’s surface. Purpose of this publication is to reveal the aspects of utilization and protection of water in private and public law as well as the conflicts that arise from the usage, varying in character, causes and foundations.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Voda_v_pravnich_vztazich.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:39, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Voda_v_pravnich_vztazich.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,6 MB
Hash md5
c14fce05d02bf8e26869b90440d9e194
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:39

Voda_v_pravnich_vztazich.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
629,7 KB
Hash md5
fba94ff4b5fda94b9dca45bcf38b3908
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 2. 2023 22:57