PRŮCHOVÁ, Ivana and Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích (Water in legal relations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 pp. ISBN 978-80-210-7155-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Voda v právních vztazích
Name (in English) Water in legal relations
Authors PRŮCHOVÁ, Ivana and Jakub HANÁK.
Edition 1. vyd. Brno, 238 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7155-1
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/5/2015 11:39.
Abstract
Záměrem autorů publikace „Voda v právních vztazích“ je poukázat na to, že právo se musí při regulaci společenských vztahů, jejichž předmětem je voda, vypořádat s jejími specifickými vlastnostmi a funkcemi, které plní nejen jako základní podmínka života na Zemi a složka životního prostředí, ale i jako živel, který slouží k velmi různorodým potřebám člověka a jím uměle vytvořených právnických osob jak v jejich běžném životě, tak v podnikatelském prostředí. Základním východiskem pro koncepci publikace, jejímž cílem je poukázat jak na soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty využívání a ochrany vody, je skutečnost úzkého sepjetí vody s prostředím na, ale i nad a pod zemským povrchem. A dále to, že její využívání je spojeno s množstvím střetů, které se liší povahou, příčinami nebo místem, kde k nim dochází.
Abstract (in English)
The aim of the publication “Water in legal relations” is to demonstrate that law needs to address specific characteristics and functions of social relations regulation for the cases wherein water is a subject. Water is described not only as vital condition for life on Earth in relation to its environment, but also as an element that serves diverse needs of physical or the artificial legal person in both everyday and business life. Conceptual foundation of this publication lies in elaborating close relations of water on, above and under the Earth’s surface. Purpose of this publication is to reveal the aspects of utilization and protection of water in private and public law as well as the conflicts that arise from the usage, varying in character, causes and foundations.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Voda_v_pravnich_vztazich.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11/5/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:39, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Voda_v_pravnich_vztazich.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,6 MB
Hash md5
c14fce05d02bf8e26869b90440d9e194
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:39

Voda_v_pravnich_vztazich.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212487/Voda_v_pravnich_vztazich.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
629,7 KB
Hash md5
fba94ff4b5fda94b9dca45bcf38b3908
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:40
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/1/2023 23:44