Informační systém MU
PRŮCHOVÁ, Ivana and Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích (Water in legal relations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 pp. ISBN 978-80-210-7155-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Voda v právních vztazích
Name (in English) Water in legal relations
Authors PRŮCHOVÁ, Ivana and Jakub HANÁK.
Edition 1. vyd. Brno, 238 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7155-1
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 5. 2015 11:39.
Abstract
Záměrem autorů publikace „Voda v právních vztazích“ je poukázat na to, že právo se musí při regulaci společenských vztahů, jejichž předmětem je voda, vypořádat s jejími specifickými vlastnostmi a funkcemi, které plní nejen jako základní podmínka života na Zemi a složka životního prostředí, ale i jako živel, který slouží k velmi různorodým potřebám člověka a jím uměle vytvořených právnických osob jak v jejich běžném životě, tak v podnikatelském prostředí. Základním východiskem pro koncepci publikace, jejímž cílem je poukázat jak na soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty využívání a ochrany vody, je skutečnost úzkého sepjetí vody s prostředím na, ale i nad a pod zemským povrchem. A dále to, že její využívání je spojeno s množstvím střetů, které se liší povahou, příčinami nebo místem, kde k nim dochází.
Abstract (in English)
The aim of the publication “Water in legal relations” is to demonstrate that law needs to address specific characteristics and functions of social relations regulation for the cases wherein water is a subject. Water is described not only as vital condition for life on Earth in relation to its environment, but also as an element that serves diverse needs of physical or the artificial legal person in both everyday and business life. Conceptual foundation of this publication lies in elaborating close relations of water on, above and under the Earth’s surface. Purpose of this publication is to reveal the aspects of utilization and protection of water in private and public law as well as the conflicts that arise from the usage, varying in character, causes and foundations.
Displayed: 26. 9. 2022 18:31