CS

European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference

European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Deev, Oleg - Kajurová, Veronika - Krajíček, Jan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 698 pp. ISBN 978-80-210-7153-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference
Authors
Deev, Oleg - Kajurová, Veronika - Krajíček, Jan (eds.).
Edition 1. vyd. Brno, 698 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7153-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10/12/2014 12:31.
Abstract (in Czech)
Mezinárodní konference Evropské finanční systémy 2014 se soustředila na výzkum a dosažené výsledky v oblasti globálních finančních trhů a finančních systémů. Jednání se zaměřila na prezentaci poznatků a trendů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních systémů a finančního řízení, společně s vývojem účetních postupů a daňových systémů.
Abstract (in English)
International conference European Financial Systems 2014 focused on prevailing scientific inquiries in the area of global financial markets and financial systems. Fruitful discussions covered recent findings and trends in banking, insurance, financial engineering and financial management alongside with developments practices and taxation systems.
PrintDisplayed: 26/4/2019 06:08

Other applications