CHRAPEK, Oldřich, Jiří JARKOVSKÝ, Martin ŠÍN, Jan STUDNIČKA, Petr KOLÁŘ, Barbora JIRKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration. Journal of Ophthalmology. New York: Hindawi, 2015, roč. 2015, č. 867479, s. 1-4. ISSN 2090-004X. doi:10.1155/2015/867479.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration
Název česky Prognostické faktory časné morfologické odpovědi na léčbu ranibizumabem u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace
Autoři CHRAPEK, Oldřich (203 Česká republika), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Martin ŠÍN (203 Česká republika), Jan STUDNIČKA (203 Česká republika), Petr KOLÁŘ (203 Česká republika, garant, domácí), Barbora JIRKOVÁ (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Šárka PITROVÁ (203 Česká republika) a Jiří ŘEHÁK (203 Česká republika).
Vydání Journal of Ophthalmology, New York, Hindawi, 2015, 2090-004X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW plné znění publikace
Impakt faktor Impact factor: 1.463
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00082191
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2015/867479
UT WoS 000351391200001
Klíčová slova česky ranibizumab; vlhká věkem podmíněná makulární degenerace; prognostické faktory; časná odpověď
Klíčová slova anglicky ranibizumab; wet age-related macular degeneration; prognostic factor; early response
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 11. 11. 2019 12:39.
Anotace
Aim. To assess the significance of age, gender, baseline best corrected visual acuity, baseline macula thickness, and type and size of choroidal neovascularization in early morphological therapeutic response to ranibizumab treatment in patients with the wet form of age related macular degeneration. Methods. From 09/2008 to 06/2013 we evaluated 1153 newly diagnosed, treatment naive patients treated with ranibizumab. Based on the morphological findings in the macula following the initial 3 injections of ranibizumab, the patients were divided into two groups based on active and inactive choroidal neovascularization. Results. After the initial 3 injections of ranibizumab, we examined the sample of 841 eyes with active CNV and 312 eyes with inactive CNV. In the inactive group, we found a statistically higher proportion of occult CNV (P less than 0.001) and lower incidence of CNV greater than 5DA (P less than 0.001) compared with the active group. We found no statistically significant difference in age, gender, baseline best corrected visual acuity, or baseline macula thickness between the inactive and active groups. Conclusion. Occult CNV and CNV smaller than 5DA are optimistic factors for a better morphological therapeutic response at the beginning of ranibizumab treatment.
Anotace česky
Cíl. Zjistit vliv věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby, typu a velikosti choroidální neovaskularizace na časnou morfologickou odpověď u pacientů s vlhkou věkem podmíněnou makulární degenerací. Metodika. Od 09/2008 do 06/2013 jsme zhodnotili výsledky léčby ranibizumabem u 1153 nově diagnostikovaných, předtím neléčených pacientů. Na základě morfologické odpovědi v makule po 3 injekcích ranibizumabu byli pacienti rozděleni do dvou skupin na základě aktivity nebo inaktivity choroidální neovaskularizace. Výsledky. Po 3 úvodních injekcích ranibizumabu jsme vyšetřili skupinu 841 očí s aktivní CNV a 312 očí s inaktivní CNV. V inaktivní skupině jsme našli statisticky vyšší počet okultních CNV (P less than 0.001) a nižší incidenci okultních CNV menších než 5DA (P less than 0.001) v porovnání s aktivní skupinou. Nenašli jsme statisticky signifikantní rozdíl u věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby mezi inaktivní a aktivní skupinou. Závěr. Okultní CNV a CNV menší než 5DA je jsou faktory prognosticky prognosticky příznivější morfologické a terapeutické odpovědi na počátku léčby ranibizumabem.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
867479_1_.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kolář, P. 7. 1. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf?info
Vloženo
St 7. 1. 2015 08:24

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Atributy
 

867479_1_.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,1 MB
Hash md5
8b0182875acca0f901ed58bca9dcbba9
Vloženo
St 7. 1. 2015 08:24

867479_1_.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
19,5 KB
Hash md5
0aeb6ef685cbb302ea2d130100698060
Vloženo
St 7. 1. 2015 08:27
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 3. 2023 15:16