CHRAPEK, Oldřich, Jiří JARKOVSKÝ, Martin ŠÍN, Jan STUDNIČKA, Petr KOLÁŘ, Barbora JIRKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Šárka PITROVÁ and Jiří ŘEHÁK. Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration. Journal of Ophthalmology. New York: Hindawi, 2015, vol. 2015, No 867479, p. 1-4. ISSN 2090-004X. doi:10.1155/2015/867479.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration
Name in Czech Prognostické faktory časné morfologické odpovědi na léčbu ranibizumabem u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace
Authors CHRAPEK, Oldřich (203 Czech Republic), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin ŠÍN (203 Czech Republic), Jan STUDNIČKA (203 Czech Republic), Petr KOLÁŘ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Barbora JIRKOVÁ (203 Czech Republic), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Šárka PITROVÁ (203 Czech Republic) and Jiří ŘEHÁK (203 Czech Republic).
Edition Journal of Ophthalmology, New York, Hindawi, 2015, 2090-004X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW plné znění publikace
Impact factor Impact factor: 1.463
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00082191
Organization unit Faculty of Medicine
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2015/867479
UT WoS 000351391200001
Keywords (in Czech) ranibizumab; vlhká věkem podmíněná makulární degenerace; prognostické faktory; časná odpověď
Keywords in English ranibizumab; wet age-related macular degeneration; prognostic factor; early response
Tags EL OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 11. 11. 2019 12:39.
Abstract
Aim. To assess the significance of age, gender, baseline best corrected visual acuity, baseline macula thickness, and type and size of choroidal neovascularization in early morphological therapeutic response to ranibizumab treatment in patients with the wet form of age related macular degeneration. Methods. From 09/2008 to 06/2013 we evaluated 1153 newly diagnosed, treatment naive patients treated with ranibizumab. Based on the morphological findings in the macula following the initial 3 injections of ranibizumab, the patients were divided into two groups based on active and inactive choroidal neovascularization. Results. After the initial 3 injections of ranibizumab, we examined the sample of 841 eyes with active CNV and 312 eyes with inactive CNV. In the inactive group, we found a statistically higher proportion of occult CNV (P less than 0.001) and lower incidence of CNV greater than 5DA (P less than 0.001) compared with the active group. We found no statistically significant difference in age, gender, baseline best corrected visual acuity, or baseline macula thickness between the inactive and active groups. Conclusion. Occult CNV and CNV smaller than 5DA are optimistic factors for a better morphological therapeutic response at the beginning of ranibizumab treatment.
Abstract (in Czech)
Cíl. Zjistit vliv věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby, typu a velikosti choroidální neovaskularizace na časnou morfologickou odpověď u pacientů s vlhkou věkem podmíněnou makulární degenerací. Metodika. Od 09/2008 do 06/2013 jsme zhodnotili výsledky léčby ranibizumabem u 1153 nově diagnostikovaných, předtím neléčených pacientů. Na základě morfologické odpovědi v makule po 3 injekcích ranibizumabu byli pacienti rozděleni do dvou skupin na základě aktivity nebo inaktivity choroidální neovaskularizace. Výsledky. Po 3 úvodních injekcích ranibizumabu jsme vyšetřili skupinu 841 očí s aktivní CNV a 312 očí s inaktivní CNV. V inaktivní skupině jsme našli statisticky vyšší počet okultních CNV (P less than 0.001) a nižší incidenci okultních CNV menších než 5DA (P less than 0.001) v porovnání s aktivní skupinou. Nenašli jsme statisticky signifikantní rozdíl u věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby mezi inaktivní a aktivní skupinou. Závěr. Okultní CNV a CNV menší než 5DA je jsou faktory prognosticky prognosticky příznivější morfologické a terapeutické odpovědi na počátku léčby ranibizumabem.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
867479_1_.pdf Licence Creative Commons  File version Kolář, P. 7. 1. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 7. 1. 2015 08:24

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Attributes
 

867479_1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
8b0182875acca0f901ed58bca9dcbba9
Uploaded/Created
Wed 7. 1. 2015 08:24

867479_1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1212507/867479_1_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1212507/867479_1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,5 KB
Hash md5
0aeb6ef685cbb302ea2d130100698060
Uploaded/Created
Wed 7. 1. 2015 08:27
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 11:24