KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. In Martina Kotková. Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1. vyd. Brno: Spondea, 2014. s. 103- 114, 11 s. ISBN 978-80-260-7191-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků
Název česky Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků
Název anglicky Support for vulnerable people at risk of domestic violence on the labor market looking Support for vulnerable people at risk of domestic violence on the labor market
Autoři KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Domácí násilí v kontextu rodiny a práce, od s. 103- 114, 11 s. 2014.
Nakladatel Spondea
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-260-7191-4
Klíčová slova česky domácí násilí, trh práce; metody a formy práce s oběťmi domácího násilí; názory pracovníků
Klíčová slova anglicky domestic violence; labor market; methods and forms of work with victims of domestic violence; the views of staff
Změnil Změnila: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., učo 935. Změněno: 4. 1. 2015 21:04.
Anotace
Kapitola prezentuje výsledky kvalitativního šetření, které bylo uskutečněno v rámci projektu. Cílem bylo zjistit názory pracovníků na metody a formy práce s oběťmi domácího násilí.
Anotace anglicky
This chapter presents the results of a qualitative survey, which was carried out under the project. The aim was to determine the views of staff on methods and forms of work with victims of domestic violence.
Návaznosti
CZ.1.04/5.1.01/77.00290, interní kód MUNázev: Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí (Akronym: Trh práce a osoby ohrožené domácím násilím)
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, OP Lidské zdroje a zaměstnanost
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2020 22:52