VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1st ed. Brno: University of Defence, 2014. p. 105-110. ISBN 978-80-7231-978-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Physics Teacher and Modeling in Teaching Process
Name in Czech Učitel fyziky a modelování ve vyučovacím procesu
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014, p. 105-110, 6 pp. 2014.
Publisher University of Defence
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00077748
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-978-7
Keywords (in Czech) Dynamický model; modelování; web; ICT vzdělávání
Keywords in English Dynamic model; modeling; web; ICT education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 19/3/2015 11:16.
Abstract
For a detailed analysis of physical phenomena is often necessary to have adequate mathematical apparatus. However, students often do not have adequate mathematical skills. This disadvantage can be replaced by modeling of various phenomena. Work with models and even with the computer can be understood as inter-subject binding, for example, between physics and mathematics, computer science, technology, or other objects. Modeling of phenomena or processes is used in engineering and science; however we can also take advantage of his strengths in education. Computer models, work with graphs and other visual means to help students to understand of phenomena and processes. The realized research deals with the skills of the teacher as a user and/or a creator of the models. The paper presents the current status of the use and the creation of modeling based on different integrated development environment in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Pro podrobnou analýzu fyzikálních jevů je často nutné mít dostatečný matematický aparát. Nicméně, studenti často nemají odpovídající matematické dovednosti. Tato nevýhoda může být nahrazen modelování různých jevů. Práce s modely, a to i s počítačovými je možné chápat jako mezipředmětové vazby, například mezi fyzikou a matematikou, počítačovými vědami, technikou nebo jinými předměty. Modelování jevů a procesů, se používá ve strojírenství a vědě, ale můžeme také využít svých silných stránek v oblasti vzdělávání. Počítačové modely, práce s grafy a dalšími vizuálními prostředky pomohou studentům pochopit, jevy a procesy. Realizovaný výzkum se zabývá dovedností učitele jako uživatele a / nebo tvůrce modelů. Článek představuje současný stav používání a vytváření modelů založených na vývojovém prostředí v České republice.
PrintDisplayed: 2/2/2023 18:13