VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2014. s. 105-110. ISBN 978-80-7231-978-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Physics Teacher and Modeling in Teaching Process
Název česky Učitel fyziky a modelování ve vyučovacím procesu
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014, od s. 105-110, 6 s. 2014.
Nakladatel University of Defence
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00077748
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-978-7
Klíčová slova česky Dynamický model; modelování; web; ICT vzdělávání
Klíčová slova anglicky Dynamic model; modeling; web; ICT education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 19. 3. 2015 11:16.
Anotace
For a detailed analysis of physical phenomena is often necessary to have adequate mathematical apparatus. However, students often do not have adequate mathematical skills. This disadvantage can be replaced by modeling of various phenomena. Work with models and even with the computer can be understood as inter-subject binding, for example, between physics and mathematics, computer science, technology, or other objects. Modeling of phenomena or processes is used in engineering and science; however we can also take advantage of his strengths in education. Computer models, work with graphs and other visual means to help students to understand of phenomena and processes. The realized research deals with the skills of the teacher as a user and/or a creator of the models. The paper presents the current status of the use and the creation of modeling based on different integrated development environment in the Czech Republic.
Anotace česky
Pro podrobnou analýzu fyzikálních jevů je často nutné mít dostatečný matematický aparát. Nicméně, studenti často nemají odpovídající matematické dovednosti. Tato nevýhoda může být nahrazen modelování různých jevů. Práce s modely, a to i s počítačovými je možné chápat jako mezipředmětové vazby, například mezi fyzikou a matematikou, počítačovými vědami, technikou nebo jinými předměty. Modelování jevů a procesů, se používá ve strojírenství a vědě, ale můžeme také využít svých silných stránek v oblasti vzdělávání. Počítačové modely, práce s grafy a dalšími vizuálními prostředky pomohou studentům pochopit, jevy a procesy. Realizovaný výzkum se zabývá dovedností učitele jako uživatele a / nebo tvůrce modelů. Článek představuje současný stav používání a vytváření modelů založených na vývojovém prostředí v České republice.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 20:32