PAIL, Martin, Petr MIKULENKA, Radek MAREČEK, Michal MIKL and Milan BRÁZDIL. Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku (Multimodal approach in functional brain neuroimaging). Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, vol. 15, No 1, p. 26-30. ISSN 1213-1814.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku
Name in Czech Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku
Name (in English) Multimodal approach in functional brain neuroimaging
Authors PAIL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr MIKULENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radek MAREČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal MIKL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan BRÁZDIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen, 2014, 1213-1814.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00077762
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) multimodální neurozobrazování; strukturální a funkční neurozobrazování; traktografie; elektroencefalografie; epilepsie; neurodegenerativní onemocnění; mozkové nádory
Keywords in English multimodal neuroimaging; structural and functional neuroimaging; tractography; electroencephalography; epilepsy; neurodegenerative disorders; brain tumors
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 2. 4. 2015 19:00.
Abstract
V systému složitém a komplexním, jako je lidský mozek, je nemyslitelné, že informace obsažené v jedné modalitě (jednom fyziologickém parametru) mohou tento systém plně a smysluplně popsat. V poslední době je tedy snahou integrovat analýzy různých modalit mezi sebou a získat tak lepší a komplexní vhled do celého systému, a tím pochopení fyziologického a patologického fungování lidského mozku.
Abstract (in English)
Due to the complex and complicated system as the human brain is, it is inconceivable that information contained in one modality (one physiological parameter) might absolutely and meaningfully describe all of the aspects of this system. For that reason in recent time there is an attempt to employ the intergration of analysis using diverse modalities with each other and so achieve better and complex insight into the whole system leading to comprehension of the human brain functioning.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:18