ZIKOVÁ, Markéta. Morfonologické alternace v současné češtině (Morphophonological Alternations in Modern Czech). In Uličný, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. p. 197-222. ISBN 978-80-244-4667-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Morfonologické alternace v současné češtině
Name (in English) Morphophonological Alternations in Modern Czech
Authors ZIKOVÁ, Markéta.
Edition Olomouc, Preliminária k moderní mluvnici češtiny, p. 197-222, 2015.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-244-4667-7
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 29/4/2019 13:15.
PrintDisplayed: 3/3/2021 16:30