PAULECH, Michal a Jana URBANOVSKÁ. Visegrad Four EU Battlegroup: Meaning and Progress. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, s. 49-60. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.02.049-060.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Visegrad Four EU Battlegroup: Meaning and Progress
Název česky Bojová skupina EU Visegrádské čtyřky: Význam a pokrok
Autoři PAULECH, Michal (703 Slovensko, domácí) a Jana URBANOVSKÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2014, 1214-6463.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00077799
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.14.2014.02.049-060
Klíčová slova česky Evropská unie; krizový management; bojové skupiny; Visegrádská skupina; obranná spolupráce
Klíčová slova anglicky European Union; crisis management; battlegroups; Visegrad group; defence cooperation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D., učo 79161. Změněno: 7. 4. 2015 20:25.
Anotace
In 2011, the states of the so-called Visegrad Four (V4), i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, decided to form a joint European Union battlegroup by 2016, available for rapid deployment within ten days and within a radius of six thousand kilometres from Brussels. The intention to establish this military formation had become the first initiative of its kind within the V4 ever. The present article therefore aims to examine the content of the mutual military cooperation among the CR, Hungary, Poland and Slovakia in the form of the V4 battlegroup and make readers acquainted with relevant and up-to-date information about the process of the formation of the V4 battlegroup and its importance for the military cooperation of the V4 countries. In order to achieve that, the authors introduce the previous experience of the individual V4 countries with the formation of EU battlegroups, explain the motives of the V4 countries to form a joint battlegroup, describe the path leading to the creation of the V4 BG as well as the possibilities of its deployment and the question of financing, and finally they deal with the perspectives of the V4 BG from the point of view of its importance for further development of military cooperation between the V4 countries.
Anotace česky
V roce 2011 se státy tzv. Visegrádské čtyřky (V4), tedy Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, rozhodly, že do roku 2016 vytvoří společnou bojovou skupinu Evropské unie, schopnou rychlého nasazení do deseti dnů až do vzdálenosti šest tisíc kilometrů od Bruselu. Záměr vybudovat tuto vojenskou formaci se v rámci V4 stal historicky první iniciativou svého druhu. Cílem předkládaného článku je prozkoumat obsah vzájemné vojenské spolupráce mezi ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem v podobě V4 battlegroup a zprostředkovat čtenářům relevantní a aktuální informace o procesu tvorby V4 BG a jejím významu pro vojenskou spolupráci zemí V4. Za tímto účelem autoři představují zkušenosti jednotlivých zemí V4 s vytvářením dosavadních bojových skupin EU, objasňují motivy zemí V4 k vytvoření bojové skupiny, popisují cestu vedoucí ke vzniku V4 BG, stejně jako možnosti jejího nasazení a otázku financování, a na závěr pojednávají o perspektivách V4 BG z hlediska jejího významu pro další rozvoj vojenské spolupráce mezi zeměmi V4.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 22:55