OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7611-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením
Název anglicky Support of motor development of people with physical disability
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url html epub
ISBN 978-80-210-7611-2
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky osoba s tělesným postižením; hrubá motorika; diagnostika a podpora hybnosti; kompenzační pomůcky; aktivity denního života
Klíčová slova anglicky Person with physical disability; gross motor development; assessment and support of development; compensatory tools; daily living activities
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 1. 7. 2015 14:02.
Anotace
Výuková publikace Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením je zaměřena na jedince s tělesným postižením a je věnována zejména oblasti rozvoje hybnosti jako předpokladu komplexní péče a podpory o tyto jedince. Komplexně zpracovává několik klíčových oblastí, které spolu navzájem souvisí a jejichž podpora a rozvoj je nezbytná k naplnění cílů ucelené péče. Text se orientuje převážně na praktické otázky podpory a jejich zapojení do každodenního života. Učební pomůcka je především určena pro studenty předmětů PdF:SP7BK_RMO, SP_RMO Reedukace mozkové obrny, SP4MP_SPEV, SPSMP_SPEV Edukace jedinců s více vadami, SPSMK_S4b2 Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami, SP4MK_S4b2 Edukace jedinců s více vadami.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 19:46