KOTHEROVÁ, Silvie, Jakub CIGÁN, Milan SEPŠI, Lenka KRAJČÍKOVÁ, Mária HOLICKÁ and Jiří JARKOVSKÝ. Meditation makes me sick: Meditation and sensitivity to parasympathetic nervous system stimulation. In Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after 25 Years, Brno, 20. - 22. červen 2014. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Meditation makes me sick: Meditation and sensitivity to parasympathetic nervous system stimulation
Authors KOTHEROVÁ, Silvie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub CIGÁN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan SEPŠI (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka KRAJČÍKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Mária HOLICKÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after 25 Years, Brno, 20. - 22. červen 2014, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077856
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) meditace; autonomní nervový systém; nevolnost; experiment; tepová frekvence
Keywords in English meditation; autonomous nervous system; nausea; experiment; heart rate
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D., učo 165684. Changed: 14/1/2019 15:31.
Abstract
Meditation stimulates parasympathetic nervous system and leads to relaxed states. We hypothesize sensitive individuals with extreme response to parasympathetic nervous system stimulation will feel sick and nauseous during meditation. The objective of this study is to monitor individuals during exercising meditation breathing technique and determinate the causes of extreme physiological response connected to autonomous nervous system activity. We hypothesize meditation slows down a heart rate, decreases variability of a heart rate, decreases turbulence of heart rate and deceleration capacity. We assume that susceptible individuals will respond to meditation by strong irritation of the parasympathetic system and thus increase neurovegetative response – change of blood pressure and heart rate profile. The key is a continual monitoring of basic physiological functions of participants during baseline and meditation as a body surface temperature, arterial blood pressure, respiratory rate, oxygen saturation and heart activity (EKG) accompanied by nausea questionnaire. The poster will shed light on a fairly unexplored relation between meditation and sickness feelings as an effect of autonomic nervous system stimulation in sensitive individuals.
Abstract (in Czech)
Meditace stimuluje parasympatický nervový systém a vede k relaxovaným stavům. Avšak v případě extrémní reakce organizmu na stimulaci parasympatického nervstva může člověk v průběhu meditace zažívat naopak nepříjemné pocity spojené především s nevolností. Cílem této studie bylo monitorovat jedince počas vykonávaní meditace zaměřené na sledování vlastního dechu, aby bylo možno určit příčiny extrémní fyziologické reakce autonomního nervového systému. Meditace tak sníží srdeční tep, jeho variabilitu a decelerační kapacitu. Avšak citliví jedinci reagují na tuto situaci právě extrémním podrážděním parasympatiku a zvýšenou neurovegetativní reakcí - změnou profilu krevního tlaku a srdečního tepu. Klíčové je přitom kontinuální monitorování základních fyziologických funkcií participanta před, počas a po meditaci jako povrchová tělesná teplota, arteriální krevní tlak, respirační frekvence, saturace kyslíku v krvi a srdeční aktivita (EKG) spojené s dotazníkem zaměřeným na nevolnost. Poster si klade za cíl objasnit dosud neprobádaný vztah mezi meditací a pocity nevolnosti jako důsledku stimulace autonomního nervového systému u vybraných citlivých jedinců.
Links
EE2.3.20.0048, research and development projectName: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
PrintDisplayed: 16/5/2021 12:22