KOTHEROVÁ, Silvie, Jakub CIGÁN, Milan SEPŠI, Lenka KRAJČÍKOVÁ, Mária HOLICKÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Meditation makes me sick: Meditation and sensitivity to parasympathetic nervous system stimulation. In Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after 25 Years, Brno, 20. - 22. červen 2014. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Meditation makes me sick: Meditation and sensitivity to parasympathetic nervous system stimulation
Autoři KOTHEROVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub CIGÁN (203 Česká republika, domácí), Milan SEPŠI (203 Česká republika, domácí), Lenka KRAJČÍKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Mária HOLICKÁ (703 Slovensko, domácí) a Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after 25 Years, Brno, 20. - 22. červen 2014, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077856
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky meditace; autonomní nervový systém; nevolnost; experiment; tepová frekvence
Klíčová slova anglicky meditation; autonomous nervous system; nausea; experiment; heart rate
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D., učo 165684. Změněno: 14. 1. 2019 15:31.
Anotace
Meditation stimulates parasympathetic nervous system and leads to relaxed states. We hypothesize sensitive individuals with extreme response to parasympathetic nervous system stimulation will feel sick and nauseous during meditation. The objective of this study is to monitor individuals during exercising meditation breathing technique and determinate the causes of extreme physiological response connected to autonomous nervous system activity. We hypothesize meditation slows down a heart rate, decreases variability of a heart rate, decreases turbulence of heart rate and deceleration capacity. We assume that susceptible individuals will respond to meditation by strong irritation of the parasympathetic system and thus increase neurovegetative response – change of blood pressure and heart rate profile. The key is a continual monitoring of basic physiological functions of participants during baseline and meditation as a body surface temperature, arterial blood pressure, respiratory rate, oxygen saturation and heart activity (EKG) accompanied by nausea questionnaire. The poster will shed light on a fairly unexplored relation between meditation and sickness feelings as an effect of autonomic nervous system stimulation in sensitive individuals.
Anotace česky
Meditace stimuluje parasympatický nervový systém a vede k relaxovaným stavům. Avšak v případě extrémní reakce organizmu na stimulaci parasympatického nervstva může člověk v průběhu meditace zažívat naopak nepříjemné pocity spojené především s nevolností. Cílem této studie bylo monitorovat jedince počas vykonávaní meditace zaměřené na sledování vlastního dechu, aby bylo možno určit příčiny extrémní fyziologické reakce autonomního nervového systému. Meditace tak sníží srdeční tep, jeho variabilitu a decelerační kapacitu. Avšak citliví jedinci reagují na tuto situaci právě extrémním podrážděním parasympatiku a zvýšenou neurovegetativní reakcí - změnou profilu krevního tlaku a srdečního tepu. Klíčové je přitom kontinuální monitorování základních fyziologických funkcií participanta před, počas a po meditaci jako povrchová tělesná teplota, arteriální krevní tlak, respirační frekvence, saturace kyslíku v krvi a srdeční aktivita (EKG) spojené s dotazníkem zaměřeným na nevolnost. Poster si klade za cíl objasnit dosud neprobádaný vztah mezi meditací a pocity nevolnosti jako důsledku stimulace autonomního nervového systému u vybraných citlivých jedinců.
Návaznosti
EE2.3.20.0048, projekt VaVNázev: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 08:16