Informační systém MU
SOURALOVÁ, Adéla. Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí (Through Childcare against Boredom and Loneliness: Czech Nannies of Vietnamese Children Aging Actively). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, vol. 11, No 3, p. 75-96. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí
Name in Czech Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí
Name (in English) Through Childcare against Boredom and Loneliness: Czech Nannies of Vietnamese Children Aging Actively
Authors SOURALOVÁ, Adéla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00077860
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) péče aktivní stárnutí zpříbuzenštění dělání genderu
Keywords in English caregiving active ageing kinning doing gender
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D., učo 144154. Changed: 30/11/2015 15:58.
Abstract
Vietnamští rodiče v České republice často hledají české ženy na hlídání svých dětí. Na jejich poptávku po placené péči o děti odpovídá specifická skupina žen, a sice ženy závislé na sociálním státu – na rodičovské dovolené, ženy nezaměstnané a ženy v důchodu. V této stati vycházím z hloubkových rozhovorů uskutečněných s českými chůvami vietnamských dětí, které začaly tuto práci vykonávat záhy po odchodu do důchodu. Analýza těchto rozhovorů odhaluje emické chápání péče o děti a její role v kontextu biografií žen. V textu ukazuji, že péče o děti je stěžejní aktivitou samotného přechodu z participace na trhu práce k důchodu ulehčující ženám navyknout si na novou biografickou zkušenost. Zároveň se zaměřuji na to, jak se péče o děti stává stěžejní pro identitní práci (identity work). Placená péče o děti formuje chápání genderových subjektivit mých informátorek, a to na dvou rovinách. Na té první poskytuje ženám prostor pro „dělání genderu“; skrze péči o závislé dítě ženy definují své ženství. Druhou úrovní je pak kontext rodinný, příbuzenský, kdy každodenní kontakt mezi chůvou a dítětem vede ke zpříbuzenštění. Z chůvy se stává babička (v mnohém suplující prarodiče žijící ve Vietnamu) a z dětí se stávají vnoučata (existující vedle dětí chůviných dětí, které jsou již odrostlé či v méně intenzivním kontaktu s babičkami). Péče tak formuje nové typy rodinných vazeb a umožňuje aktivní (rozuměj: každodenní) zapojení žen do mezigeneračních vztahů.
Abstract (in English)
Many Vietnamese families in the Czech Republic hire Czech nannies to look after their children. Usually they are young retirees who find themselves at a new life stage, passing from a productive to an “unproductive” age. Drawing upon in-depth interviews with Czech nannies in Vietnamese families, this article looks into how Czech nannies understand paid caregiving work as an inherent part of their retirement. I trace their understanding of the meaning of care in the context of their biographies. The study finds that this caregiving work is inherently connected with retirement and makes it easier for women to retire and adapt to their new life situation. In addition, caregiving work becomes part of the identity of these women, allowing them to do gender and to do grandmotherhood. For the interviewed women, caregiving becomes the main recourse of doing gender and the core activity structuring their gendered biographies. As an activity enacted in the family realm, caregiving leads to kinning: the subjectivisation from nanny to grandmother and from care child to grandchild. As such, caregiving work shapes new kinds of familial ties and enables the women’s active participation in intergenerational relations. All-in-all, the paper offers insight into women’s strategies of dealing with retirement and negotiating their new identities against the background of culturally-defined standards and societal expectations.
Displayed: 13/8/2022 20:09