BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 25, č. 2, s. 132-182. ISSN 1804-1612.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950
Název anglicky Agency central of the State Security and its head Erich Mach. Notes on the work of the network of secret collaborators in the years 1948–1950
Autoři BÍLEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Securitas Imperii, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1804-1612.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077877
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Státní bezpečnost; tajní spolupracovníci; Československo; komunistický režim; 1948; 1949; 1950; Erich Mach
Klíčová slova anglicky State security; secret collaborators; Czechoslovakia; communist regime; 1948; 1949; 1950; Erich Mach
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 18. 3. 2015 15:51.
Anotace
Práce se zabývá činností sítě tajných spolupracovníků československé tajné politické policie – Státní bezpečnosti v prvních letech existence režimu komunistické strany (1948–1950). Tuto problematiku přibližuje prostřednictvím „příběhu“ tzv. agenturní centrály – útvaru, který existoval na pražském ústředí Státní bezpečnosti. Agenturní centrála byla vytvořena v únoru 1948 z podnětu vedoucího vnitřního zpravodajství Štěpána Plačka. Jejím úkolem bylo poskytovat pomocné služby ostatním kontrarozvědným útvarům (provádět sledování, zjišťování a zatýkání), kontrolovat jejich činnost a provádět mimořádné zpravodajské úkoly. Než však agenturní centrála rozvinula plně svoji činnost, byly její úkoly na konci roku 1948 v rámci širší reorganizace bezpečnostních složek rozděleny. Vznikl tak v podstatě nový útvar (s novým organizačním začleněním) se shodným názvem. Jeho úkolem bylo vést evidenci tajných spolupracovníků, vyhodnocovat získané zprávy, podávat hlášení o stavu a vývoji agenturní sítě a podílet se na jejím zlepšování a kontrole. Vedoucím nové agenturní centrály se stal ambiciózní a činorodý příslušník Státní bezpečnosti Erich Mach (1910–1991). Svou prací se marně pokoušel zlepšit neutěšený stav agenturní sítě – spolupracovníků bylo příliš málo, jejich výběr neodpovídal novým požadavkům (většinou se jednalo o aktivní příznivce režimu, kteří nemohli poskytovat informace o jeho odpůrcích) a pracovníci zpravodajství je díky nedostatku zkušeností a jasných pokynů nedokázali odpovídajícím způsobem řídit. V říjnu 1950 byla agenturní centrála zrušena - neodpovídala doporučením sovětských poradců. O několik měsíců později (v únoru 1951) byl kvůli obavám z dekonspirace zrušen registr tajných spolupracovníků, který agenturní centrála původně vedla. To příslušníkům Státní bezpečnosti způsobilo velké obtíže, které byly odstraněny až znovuzavedením registru v roce 1954.
Anotace anglicky
The study looks into actions of the network of secret collaborators of the Czechoslovak secret political police - the State Security in the first years of the regime controlled by the communist party (1948-1950). The topic is narrated through a "story" of the so called agency central - a department which existed at the Prague headquarters of the State Security. The agency was established in February 1948 upon the initiative of Štěpán Plaček, the head of the home intelligence. Its task was to provide assistance for other counter-intelligence departments (to carry out shadowing, detection and arrests), to control their activities and carry out extraordinary intelligence tasks. But before the agency central fully undertook its activities, its tasks had been divided due to a mass reorganization of security organs at the end of 1948. The task of the new agency central was to keep a registry of secret collaborators, assess reports obtained, submit reports on the state and development of the agency network and participate in its improvement and control. Erich Mach (1910-1991), an ambitious and active member of the State Security, was appointed its head. He tried in vain to improve the unsatisfactory state of the agency network – there were too few collaborators, their selection was not according to the new requirements (they were mostly active supporters of the regime who were not able to provide information about its adversaries) and the intelligence workers were not able to control them in the corresponding way due to lack of experience and clear instructions. In October 1950, the agency central was dissolved – it did not correspond to the recommendations of the Soviet advisors. A few months later (February 1951), the central registry of secret collaborators was destroyed (for fears of deconspiracy), which caused enormous problems to intelligence workers which were only done away with after it was re-established in 1954.
Návaznosti
MUNI/A/0824/2013, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Bílek, L. 24. 12. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf?info
Vloženo
St 24. 12. 2014 11:48, Mgr. Libor Bílek

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba Mgr. Libor Bílek, učo 182689
Atributy
 

Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
290,5 KB
Hash md5
ef92b381da5b01561f3bdba00fc31fbd
Vloženo
St 24. 12. 2014 11:48

Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
198,2 KB
Hash md5
9e895e370256a53d7fd0ae999526435d
Vloženo
St 24. 12. 2014 11:50
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 07:53