ERLEBACH, Martin. Vývoj využití krajiny východních Krkonoš: příklad obce Babí u Trutnova. Opera Corcontica. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2014, roč. 2014, č. 51, s. 85-96. ISSN 1803-1412.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj využití krajiny východních Krkonoš: příklad obce Babí u Trutnova
Název anglicky LAND USE DEVELOPMENT IN THE EASTERN GIANT MTS: THE EXAMPLE OF THE VILLAGE BABÍ NEAR TRUTNOV
Autoři ERLEBACH, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opera Corcontica, Vrchlabí, Správa KRNAP, 2014, 1803-1412.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00077945
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky kulturní krajina - využití ploch - ekologická stabilita - východní Krkonoše - Babí
Klíčová slova anglicky cultural landscape - land use - ecological stability - eastern Giant Mts - Babí
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 11. 4. 2015 18:51.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou krajinné struktury katastrálního území Babí, která je založená na sledování změn v období 1841 -2010 za pomoci historických a současných mapových podkladů. Během tohoto časového období byl vyhodnocen vývoj makrostrukturálních i mikrostrukturálních prvků krajiny. Největší a nejrychlejší změny v katastru Babí proběhly po roce 1945 v důsledku odsunu německého obyvatelstva. Za ty nejvýraznější můžeme považovat úbytek počtu ploch a rozlohy orné půdy na úkor zvyšující se rozlohy zatravněných ploch a lesů. Druhým důležitým aspektem je pokles celkového počtu plošek v období 1841-1985, který indikuje zjednodušování struktury krajiny. Po roce 1985 sledujeme pozvolný nárůst počtu prvků krajinné mikrostruktury (rozptýlená zeleň, remízky apod.) a přeměnu zbývajících polí na louky a pastviny. Díky tomu dochází ke zvyšování ekologické stability krajiny.
Anotace anglicky
The study deals with landscape structure development based on land use changes in the cadastre Babí. The study outlines land use structural development between 1841 and 2010. The results are based on microstructural and macrostructural landscape research. The ascertained changes and trends in land use changes were interpreted on the basis of determining and explaining the main political, economic and social factors and social driving forces that caused them. Their interaction with natural conditions was also taken into account. The most significant changes were detected after 1945. After the Second World War, the cultural landscape was affected by the resettlement of the Germans. The main change was decrease of arable land, which was compensated for by increases in permanent grasslands and forests. The microstructure of the landscape was simplified between 1841 and 1985. We observed an number of patches (especially small areas of forest) after 1985 connected with increasing ecological stability in the cadastre Babí.
Návaznosti
MUNI/A/1370/2014, interní kód MUNázev: Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (Akronym: GlobST)
Investor: Masarykova univerzita, Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:25