PÍŠOVÁ, Michaela. Teacher Professional Socialisation: Objective Determinants. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2013, 7/2013, No 2, p. 67-80. ISSN 1802-4637.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teacher Professional Socialisation: Objective Determinants
Name in Czech Profesní socializace učitelů: objektivní determinanty
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2013, 1802-4637.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00077964
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) objektivní determinanty socializace začínajících učitelů; interaktivní a institucionální a kulturní rovina analýzy
Keywords in English objective determinants of novice teacher socialisation; interactive and institutional and cultural levels of analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 6/3/2015 16:07.
Abstract
Entry into teaching is generally recognised as a crucial phase in the professional life of a teacher. The initial years at school can be a critical part of a teacher’s career having long-term implications for teacher effectiveness, job satisfaction and also career length. The problem of a high drop-out rate of novice teachers has gradually become a global issue. Therefore, teacher professional socialisation has received increased attention in the last decades. The paper presents a brief overview of teacher socialisation research paradigms within which both the anticipatory socialisation (pre-service) and the workplace (organisational) socalisation are investigated. Further on, the focus is specifically on the latter and on the factors that determine the processes of workplace socialisation of novice teachers. While recognising the significance of subjective determinants, we aim to survey mainly the objective ones in this article. Three layers of social context are addressed: interactive (pupils and classrooms), institutional (school culture, staff, and leadership) and cultural (local social community as well as broader economic, political and cultural environment).
Abstract (in Czech)
Nástup do učitelské profese je obecně uznáván za zásadní fázi profesního života učitele. Úvodní roky ve škole mohou být kritickou částí učitelovy kariéry - mají dlouhodobé implikace pro učitelovu efektivitu, pracovní spokojenost a dokonce délku trvání profesní kariéry. Problém vysokého počtu odchodů začínajících učitelů z profese se stal již globální záležitostí. Proto je otázkám socializace začínajících učitelů v posledních desetiletích věnována zvyšující se pozornost. Článek přináší stručný přehled výzkumných směrů v oblasti socializace začínajících učitelů jak v oblasti anticipatorní socializace (před nástupem), tak socializace na pracovišti (organizační). Dále je pozornost věnována zejména období profesní socializace na pracovišti, přičemž v tomto článku se zabýváme zejména objektivními determinantami socializačních procesů. Pojednány jsou tři vrstvy sociálního kontextu: interaktivní (žácia třídy), institucionální (kultura školy, sbor, vedení školy) a kulturní (místní komunita, širší ekonomický, politické a kulturní prostředí).
PrintDisplayed: 20/8/2022 01:03