KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí (Psychometric characteristics of the GPP-I questionnaire : the impact of the response format). In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. p. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí
Name (in English) Psychometric characteristics of the GPP-I questionnaire : the impact of the response format
Authors KLIMUSOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin JELÍNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Iva BUREŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra, p. 154-160, 7 pp. 2014.
Publisher Psychologický ústav AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00074253
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86174-21-1
Keywords (in Czech) Gordonův osobnostní profil; NEO-PI-R; odpověďový formát; psychometrické vlastnosti
Keywords in English Gordon personal profile; NEO-PI-R; response format; psychometric characteristics
Tags assessment methods, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 1. 3. 2015 11:50.
Abstract
Cílem studie bylo předběžně ověřit psychometrické vlastnosti dotazníku Gordonův osobnostní profil - Inventorium (GPP-I) a zjistit, jak odpověďový formát ovlivňuje výsledky měření. Originální verze testu sestává z 38 čtveřic popisných výroků. Úkolem respondenta je zvolit jeden výrok z tetrády, který ho vystihuje nejvíce, a druhý, který ho vystihuje nejméně. Autor dotazníku předpokládal, že formát nucené volby je méně citlivý na zkreslení vlivem sociální žádoucnosti a vede k vyšší spolehlivosti měření osobnostních rysů. Současně má však tento formát nevýhody v podobě vzájemné závislosti odpovědí na položky a prodloužení doby odpovídání. Porovnali jsme originální verzi metody s položkami měřenými na pětistupňových Likertových škálách. Tato alternativní verze byla administrována na stejném souboru vysokoškoláků (N = 86) s dvoutýdenním odstupem. Korelace škál obou verzí se pohybovaly od 0.48 do 0.82 (medián 0.72); úroveň vnitřní konzistence byla mírně vyšší u alternativní verze. Pro obě verze byl rovněž analyzován vzorec korelací se škálami dotazníku NEO-PI-R.
Abstract (in English)
The aim of the study was preliminary evaluation of psychometric characteristics of the Gordon personal profile - Inventorium (GPP-I) and exploration of the impact of the response format on measurement results. The original version of the test consists of 38 quartets of descriptive statements. Respondent is instructed to choose one of the four statements, which describes him/her the best and one that describes him/her the least. The author of the questionnaire assumed that the forced choice format is less sensitive to social desirability bias and leads to higher reliability of the measurement. However, this response format has disadvantage in mutual dependence between responses to items and also in prolonged questionnaire completion time. We compared original version of the method with version based on 5-point Likert scales. Both versions were administered to the sample of university students (N=86) with two months interval between testing sessions. Correlations between corresponding scales from two versions were within the range 0.48 to 0.82 (median 0.72); the level of interval consistency was slightly higher in version with Likert response format. We also analyzed the pattern of correlations between two versions of Gordon Personal Profile and NEO-PI-R.
Links
GA13-19808S, research and development projectName: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 23. 1. 2021 16:30