Informační systém MU
SEDLÁČEK, Martin. Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení (Factors of educational communication and their impact on pupil learning). In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení
Name (in English) Factors of educational communication and their impact on pupil learning
Authors SEDLÁČEK, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00074260
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) výuková komunikace; výsledky učení; dotazníkové šetření; regresní analýza
Keywords in English educational communication; learning results; survey; multiple regression
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 22/3/2015 20:59.
Abstract
V příspěvku představujeme dílčí výsledky z výzkumného projektu „Učitel a žáci v dialogickém vyučování“ (GA 13-23578S). Na základě empirickým dat sledujeme vztah mezi učením žáků a vybranými charakteristikami výukové komunikace. Příspěvek vychází z dat kvantitativní fáze projektu. Ta byla založena na dotazníkovém šetření, populaci tvořili žáci druhého stupně ZŠ v Jihomoravském kraji. Výzkumný vzorek se skládá z 256 žáků 16 tříd. Dotazník se skládal z 50 položek zaměřených na vnímání různých charakteristik výuky a percepci učení. Dotazník byl konstruován na základě předvýzkumu a s oporou o zahraniční měřící nástroje (Chesebro, McCroskey, 2000). V příspěvku představuje hlavní výsledky analýz dotazníkových dat. Pozornost nejprve věnujeme klíčovým charakteristikám výukové komunikace, které vzešly z faktorové analýzy. Důraz následně klademe na otázku, jak tyto faktory souvisejí s žákovským učením v kognitivní i afektivní dimenzi.
Abstract (in English)
This study examines whether the nature of educational communication influences student learning or not. It is based on a questionnaire which inquires as to what the features of educational communication and indicators of student learning are. The study surveys the results of an analysis of data coming from 256 lower secondary school students who study in the South Moravian Region. The results show that features of educational communication significantly influence student learning and that the most important variable is students' participation in communication.
Links
GA13-23578S, research and development projectName: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 25/2/2020 16:32